Windmolen Markeymolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Lobrug
Locatie Lobrug 6, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Markeymolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen Markeymolen

Deze bescherming is geldig sinds 01-04-1949.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Lobrug nr. 6. Site van de zogenaamde "MARKEYMOLEN" met molenaarserf. Molen beschermd als monument bij R.B. van 01.04.1949. Naamgeving naar eigenaar van 1919-1962. De molen is nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843), het vangwiel met jaartal 1797 is vermoedelijk afkomstig van andere molen.

Naar de straat gericht molenaarshuis uit de 19de eeuw. Gele baksteenbouw van vijf traveeën onder zadeldak (mechanische pannen, nok // straat). De rechter zijgevel en de achtergevel bewaren enkele originele elementen, resp. kleine raampjes met roedeverdeling en korfbogige keldervensters. Achter het huis, haakse stalling onder zadeldak (Vlaamse pannen) met bewaarde bolkozijnen met kleine roedeverdeling en staldeuren met bewaard hang- en sluitwerk. Een ander nutsgebouw haaks op het huis werd in 2002 afgebroken.

De staakmolen is gesitueerd ten westen van de Lovaart op een kunstmatige terp op vier nu ingebouwde bakstenen teerlingen. De teerlingen werden na 1910 in een 16-kantige voet opgenomen, doorbroken door vier rechthoekige deuropeningen en afgedekt met houten leien (cf. oude prentbriefkaart). Groen geschilderde verticale beschieting aan voor- en zijkant, houten leien op de windweeg en de gebroken kap op witgeschilderde houten modillons. Half verdekkerde wieken, vlucht ca. 24 m. IJzeren standaard (1955, H. Lejeune) vervangt gespleten houten standaard ten gevolge van een storm in 1940.

Uitzonderlijk telt de molen drie zolders: builzolder met balkon onder de trap, maalzolder en steenzolder met drie maalstoelen. Talrijke opschriften: op de plooien van het vangwiel “IAN FRANS VERHAEGHE ANNO”, en op de hoekstukken “1797”; op middenlijst “EDUARD BECUWE POLLINCHOVE 1802”, “C.F. MESSIAEN 1829”, “ARSEEN BECUWE POLLINKHOVE 1904”, “PHILIPS R., 1911”, “JOS. MARKEY 1919”; op stijl naast steenbalk “JB DE VO . . 182. ”; op weegband “IF CHRISTIAEN 1835”; op balk “JULES MOERMAN 1904”. In 1993-1994 gerestaureerd door de firma H. en G. Peel (Gistel).

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, nr. 670.

DEVLIEGHER L., Molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium in West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 1984, p. 297-301.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lobrug

Lobrug (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.