erfgoedobject

18de-eeuws burgerhuis met voortuin

bouwkundig element
ID: 70230   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70230

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vaartstraat nr. 15. Achteringelegen huis aan de noordzijde van de Vaartstraat. Historisch burgerhuis uit de 18de eeuw met jaarankers "1781". Voor het huis is een lange smalle voortuin met grasperk. Op het primitief percelenplan (ca. 1835) heeft het volume nog een smalle haakse voorbouw (links, ter hoogte van de voordeur). Deze wordt ca. 1922 (cf. mutatieschets) afgebroken.

De belangrijkheid van het huis wordt afgeleid uit het feit dat het twee bouwlagen telt - buiten de pastorie telt geen enkel huis van voor pakweg 1850 twee bouwlagen te Pollinkhove - en de rijkelijke uitwerking van het interieur.

Beschrijving van het pand.

Verankerde baksteenbouw met witgeschilderde voorgevel. Deze lijstgevel is horizontaal geleed door middel van baksteenfriezen en een aflijnende geprofileerde bakstenen kroonlijst waarop de houten gootlijst aansluit. Uitgewerkte muurankers "1781" ("17" op de bovenverdieping, "81" op de begane grond). Rechthoekige muuropeningen, gevat in verdiepte steekboognissen op de bovenverdieping. De muuropeningen op de begane grond zijn gewijzigd, de oorspronkelijke strekken zijn nog afleesbaar. Het originele houtwerk is niet bewaard, op de begane grond schuiframen uit de jaren 1920.

De achtergevel is eenvoudiger opgevat: aflijning door middel van een baksteenfries, smalle rechthoekige muuropeningen in steekboognissen (vernieuwd houtwerk).

De interne structuur en interieurelementen zijn in hoge mate bewaard en geven een goed beeld van de aankleding van een 18de-eeuws burgerhuis in een klein dorp.

De begane grond werd vermoedelijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw aangepast: links brede gang met op het einde houten steektrap met ronde spijlen (vermoedelijk eerste kwart 20ste eeuw). Rechts enfilade van twee kamers. In de kamer vooraan zijn de kooflijsten (die de schouwboezem en de moerbalk volgen) bewaard, de marmeren schouw dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Cementtegelvloer uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

De kamers op de verdieping zijn grotendeels in hun oorspronkelijke staat bewaard. De beste kamer is erg rijkelijk uitgewerkt: stucwerk van plafonds en schouwen met Lodewijk XV-motieven. De kooflijst volgt de schouwboezem en heeft een bijzondere uitwerking ter hoogte van een hoek. Schouwboezem met spiegelboog, schelp- en florale motieven. Mooi uitgewerkte 19de-eeuwse houten schouw.

Bewaarde kapconstructie met twee spanten van samengestelde schaar- en nokgebinten, getelmerkt en met pen- en gatverbindingen.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nr. 1922/2.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: 18de-eeuws burgerhuis met voortuin [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70230 (Geraadpleegd op 16-12-2019)