erfgoedobject

Burgerhuis met voortuin

bouwkundig element
ID: 70234   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70234

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis met voortuin
    Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Vaartstraat nr. 27. Historisch burgerhuis teruggaand tot ca. 1770 cf. jaartal in de trede van de deur. Het volume is deels aangegeven op het primitief percelenplan (ca. 1835), doch ca. 1858 vindt een vergroting van het volume in westelijke richting plaats. Een gedeelte van deze westelijke uitbreiding wordt ca. 1953 opnieuw tenietgedaan voor de bouw van een garage op het aanbelendende perceel. De linker poorttravee wordt hierbij ingekort tot deurtje met gang. De nutsgebouwen achter het huis worden slechts aangegeven bij een hermeting van 1989.

Beschrijving van het pand.

Het huis is - in tegenstelling tot de meeste andere huizen in de straat - dieperin gelegen in een voortuintje. Het tuintje is afgezet met een eenvoudig ijzeren hekwerk met poortje, op bakstenen voeting.

Laag dubbelhuis van vijf travee├źn + links smalle travee onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat).

Straatgevel. De smalle linker travee dateert vermoedelijk van ca. 1858, cf. de minder verzorgde uitwerking van de kroonlijst. Verzorgde gele baksteenbouw boven grijs beschilderde plint. Dit blijkt onder meer uit de uitgewerkte waterlijsten en de koud geplaatste geprofileerde kroonlijst en omlijstingen van de muuropeningen. De afschuining van de kroonlijst (waarboven nu gootlijst) rechts geeft de oorspronkelijke begrenzing van het volume aan. De rondboogdeur in een geriemde omlijsting, is voorafgegaan door drie tredes met ijzeren leuningen. In de bovenste trede jaartal "1770". Beglaasde paneeldeur in een uitgewerkt deurkozijn met bovenlicht en metalen vlaggenhouder. De deur is geflankeerd door telkens twee rechthoekige muuropeningen gevat in een steekboognis met geriemde omlijsting en uitgewerkte sluitstenen. Verzorgde witbeschilderde kozijnvensters met kruisindeling en schuiframen. Luikduimen in de kozijnen, luiken met bewaarde hengsels en luikhouders.

Achtergevel: witgeschilderde baksteenbouw, rechthoekige muuropeningen onder strek, deur gevat in rondboognis, kozijnconstructies met luikduimen, kelderraam. Het rechter gedeelte is gecementeerd met gewijzigde muuropeningen.

Oorspronkelijk vrijstaande berging onder zadeldak aan (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met het huis). Toegang via kozijndeur.

Bewaarde interieurindeling en -elementen. De gang verdeelt het huis in twee, bewaarde oude deuren. Links van de gang, oorspronkelijk twee ruimtes. Bewaarde tegelvloeren met stermotieven en randtegels.

Rechts van de gang (aan de straatzijde), bewaarde beste kamer, wellicht met de bouw van het huis te dateren ca. 1770 cf. de terugkerende Lodewijk XV-motieven. Wanden met panelen en stucwerk oorspronkelijk wellicht voorzien van wandbespanning, de kooflijst volgt de schouwboezem en de moerbalk. Moerbalk en plafonds voorzien van moulures en stucwerk. Schouwboezem met pilasters en schouderboog en stucwerk (schelpmotieven), overgaand in de kooflijst. Schouw met eenvoudige houten schouwmantel (19de-eeuws). Voorts tegelvloer met bloemmotief (19de-eeuws).

Kleine opkamer met brede plankenvloer, steektrap naar de zolder. Bewaarde kapconstructie met drie, oorspronkelijk vier schaar- en nokgebinten. Kelder met eenvoudige balkenzoldering.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schetsen nr. 1858/3, nr. 1953/12, nr. 1989/3.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis met voortuin [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70234 (Geraadpleegd op 26-05-2019)