erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID
70234
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70234

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis met voortuin
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Historiek

Historische dorpswoning teruggaand tot circa 1770 confer jaartal in de trede van de deur. Het volume is deels aangegeven op het primitief percelenplan (circa 1835), doch circa 1858 vindt een vergroting van het volume in westelijke richting plaats. Een gedeelte van deze westelijke uitbreiding wordt circa 1953 opnieuw tenietgedaan voor de bouw van een garage op het aanbelendende perceel. De linker poorttravee wordt hierbij ingekort tot deurtje met gang. De nutsgebouwen achter het huis worden slechts aangegeven bij een hermeting van 1989.

Beschrijving

Het huis is - in tegenstelling tot de meeste andere huizen in de straat - dieper gelegen in een voortuintje. Het tuintje is afgezet met een eenvoudig ijzeren hekwerk met poortje, op bakstenen voeting.

Laag dubbelhuis van vijf traveeën + links smalle travee onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat).

Straatgevel. De smalle linker travee dateert vermoedelijk van circa 1858, confer de minder verzorgde uitwerking van de kroonlijst. Verzorgde gele baksteenbouw boven grijs beschilderde plint. Dit blijkt onder meer uit de uitgewerkte waterlijsten en de koud geplaatste geprofileerde kroonlijst en omlijstingen van de muuropeningen. De afschuining van de kroonlijst (waarboven nu gootlijst) rechts geeft de oorspronkelijke begrenzing van het volume aan. De rondboogdeur in een geriemde omlijsting, is voorafgegaan door drie tredes met ijzeren leuningen. In de bovenste trede jaartal "1770". Beglaasde paneeldeur in een uitgewerkt deurkozijn met bovenlicht en metalen vlaggenhouder. De deur is geflankeerd door telkens twee rechthoekige muuropeningen gevat in een steekboognis met geriemde omlijsting en uitgewerkte sluitstenen. Verzorgde witgeschilderde kozijnvensters met kruisindeling en schuiframen. Luikduimen in de kozijnen, luiken met bewaarde hengsels en luikhouders.

Achtergevel: witgeschilderde baksteenbouw, rechthoekige muuropeningen onder strek, deur gevat in rondboognis, kozijnconstructies met luikduimen, kelderraam. Het rechter gedeelte is gecementeerd met gewijzigde muuropeningen.

Oorspronkelijk vrijstaande berging onder zadeldak aan (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met het huis). Toegang via kozijndeur.

Bewaarde interieurindeling en -elementen. De gang verdeelt het huis in twee, bewaarde oude deuren. Links van de gang, oorspronkelijk twee ruimtes. Bewaarde tegelvloeren met stermotieven en randtegels.

Rechts van de gang (aan de straatzijde), bewaarde beste kamer, wellicht met de bouw van het huis te dateren circa. 1770 confer de terugkerende Lodewijk XV-motieven. Wanden met panelen en stucwerk oorspronkelijk wellicht voorzien van wandbespanning, de kooflijst volgt de schouwboezem en de moerbalk. Moerbalk en plafonds voorzien van moulures en stucwerk. Schouwboezem met pilasters en schouderboog en stucwerk (schelpmotieven), overgaand in de kooflijst. Schouw met eenvoudige houten schouwmantel (19de-eeuws). Voorts tegelvloer met bloemmotief (19de-eeuws).

Kleine opkamer met brede plankenvloer, steektrap naar de zolder. Bewaarde kapconstructie met drie, oorspronkelijk vier schaar- en nokgebinten. Kelder met eenvoudige balkenzoldering.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, primitief percelenplan.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schetsen nr. 1858/3, nr. 1953/12, nr. 1989/3.


Bron: VANNESTE P. met medewerking van MISSIAEN H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, bestaande uit deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, onuitgegeven wekdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70234 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.