Ontmantelde houten brug Hooipiete

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Fintele
Locatie Fintele zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ontmantelde houten brug Hooipiete

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Fintele

Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Fintele z.nr. Zogenaamde "HOOIPIETE". Ontmantelde houten brug, gestockeerd aan de linkeroever van de IJzer. De eerste vermeldingen van deze houten brug klimmen terug tot de 17de eeuw. In 1694 wordt de Hooipiete vervangen door een draaibrug om een vlotter troepentransport over de IJzer toe te laten. De draaibrug wordt wellicht rond 1827 -samengaand met de bouw van de schutsluis- vervangen door een optuigbare brug in functie van een vlottere scheepvaart. Tot 1993 werd deze demonteerbare brug elk jaar tussen juni en november over de IJzer gelegd om de boeren toegang te verschaffen tot de hooilanden ten zuiden van de IJzer. Door een verbeterde bereikbaarheid van deze hooilanden en een toename van recreatieve vaaractiviteiten op de IJzer wordt de Hooipiete niet meer opgetuigd.

DE BAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Beelden die spreken, Veurne, 1992, p.59.

MORLION K., De Fintele, waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten, 1991, p. 17-18.

TERMOTE J. & HIMPE K., Cultuurhistorische inventarisatie watergebonden bouwkundig erfgoed, Advies inzake conservering, restauratie en eventuele reconstructie in het kader van het landinrichtingsproject ‘DE WESTHOEK’, 2001, p. 108.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Fintele

Fintele (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.