erfgoedobject

Ontmantelde houten brug Hooipiete

bouwkundig element
ID
70244
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70244

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ontmantelde houten brug Hooipiete
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Fintele
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Ontmantelde houten brug, gestockeerd aan de linkeroever van de IJzer. De eerste vermeldingen van deze houten brug klimmen terug tot de 17de eeuw. In 1694 wordt de Hooipiete vervangen door een draaibrug om een vlotter troepentransport over de IJzer toe te laten. De draaibrug wordt wellicht rond 1827 -samengaand met de bouw van de schutsluis- vervangen door een optuigbare brug in functie van een vlottere scheepvaart. Tot 1993 werd deze demonteerbare brug elk jaar tussen juni en november over de IJzer gelegd om de boeren toegang te verschaffen tot de hooilanden ten zuiden van de IJzer. Door een verbeterde bereikbaarheid van deze hooilanden en een toename van recreatieve vaaractiviteiten op de IJzer wordt de Hooipiete niet meer opgetuigd.

  • DE BAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Beelden die spreken, Veurne, 1992, p.59.
  • MORLION K., De Fintele, waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten, 1991, p. 17-18.
  • TERMOTE J. & HIMPE K., Cultuurhistorische inventarisatie watergebonden bouwkundig erfgoed, Advies inzake conservering, restauratie en eventuele reconstructie in het kader van het landinrichtingsproject ‘DE WESTHOEK’, 2001, p. 108.

Bron: VANNESTE P. met medewerking van MISSIAEN H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, bestaande uit deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, onuitgegeven wekdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Ontmantelde houten brug Hooipiete [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70244 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.