erfgoedobject

Ontmantelde houten brug Hooipiete

bouwkundig element
ID: 70244   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70244

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Ontmantelde houten brug Hooipiete
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Fintele
    Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1994

Beschrijving

De Fintele z.nr. Zogenaamde "HOOIPIETE". Ontmantelde houten brug, gestockeerd aan de linkeroever van de IJzer. De eerste vermeldingen van deze houten brug klimmen terug tot de 17de eeuw. In 1694 wordt de Hooipiete vervangen door een draaibrug om een vlotter troepentransport over de IJzer toe te laten. De draaibrug wordt wellicht rond 1827 -samengaand met de bouw van de schutsluis- vervangen door een optuigbare brug in functie van een vlottere scheepvaart. Tot 1993 werd deze demonteerbare brug elk jaar tussen juni en november over de IJzer gelegd om de boeren toegang te verschaffen tot de hooilanden ten zuiden van de IJzer. Door een verbeterde bereikbaarheid van deze hooilanden en een toename van recreatieve vaaractiviteiten op de IJzer wordt de Hooipiete niet meer opgetuigd.

DE BAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Beelden die spreken, Veurne, 1992, p.59.

MORLION K., De Fintele, waar verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten, 1991, p. 17-18.

TERMOTE J. & HIMPE K., Cultuurhistorische inventarisatie watergebonden bouwkundig erfgoed, Advies inzake conservering, restauratie en eventuele reconstructie in het kader van het landinrichtingsproject ‘DE WESTHOEK’, 2001, p. 108.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ontmantelde houten brug Hooipiete [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70244 (Geraadpleegd op 09-07-2020)