erfgoedobject

Burgerhuis met voortuin

bouwkundig element
ID: 70246   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70246

Juridische gevolgen

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Fintele
  Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1994

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis met voortuin
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

* De Fintele nr. 4. Witgeschilderd dubbelhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met voortuintje. Gelegen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 22.04.1994. Verankerde baksteenbouw onder mansardedak. Voortuintje van de straat gescheiden door geelbakstenen muurtje met ezelsrug.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs : Vanneste, Pol


Relaties

 • Is deel van
  Fintele
  Fintele (Lo-Reninge)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis met voortuin [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70246 (Geraadpleegd op 21-05-2019)