Café Au Bienvenue

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Fintele
Locatie Fintele 8, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café Au Bienvenue

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Fintele

Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Café "AU BIENVENUE" uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Gelegen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 22.04.1994. Verankerde gele baksteenbouw onder zadeldak. Rechthoekige muuropeningen onder ijzeren I-profielen. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerk. Aanpalende nutsgebouwen uit 1945. Achterin gelegen, vrijstaand bakstenen nutsgebouwtje onder zadeldak (Vlaamse pannen) met bewaarde kozijnconstructies.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nr. 207, schets nr. 1945/3.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Fintele

Fintele (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.