Burgerhuis met 18de-eeuwse kern

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Pollinkhove
Straat Fintele
Locatie Fintele 9, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met 18de-eeuwse kern

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek De Fintele

Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* De Fintele nr. 9. Witgeschilderd en verbouwd dubbelhuis onder zadeldak. Gelegen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 22.04.1994. Vermoedelijk met 18de-eeuwse kern, cf. aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Verankerde gele baksteenbouw. Linker zijgevel met dichtgemetselde muuropeningen. Haaks op het hoofdvolume aansluitende vleugel met nutsgebouwen onder zadeldak.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Fintele

Fintele (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.