Gemeentehuis van Reninge

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Reninge
Straat Dorpplaats
Locatie Dorpplaats 7, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Reninge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Reninge

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beknopte karakterisering

Tags Wederopbouw

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis van Reninge, nu ontmoetingscentrum. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd ter vervanging van een gemeentehuis vermoedelijk uit de jaren 1890 (baksteenarchitectuur, zie prentbriefkaart). Baksteenbouw aansluitend bij de historiserende en regionalistische wederopbouwarchitectuur: houten kruis- en bolkozijnen (vervangen door aluminium naar oud model) gevat in korf- en tudorboognissen, overkragende gootlijst op klossen en trapgevels.

  • DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Veurne, 1992, p. 97.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpplaats

Dorpplaats (Lo-Reninge)

maakt deel uit van Dorpskom Reninge

Dorpplaats, Ieperstraat, Lostraat, Peperstraat, Sint-Maarten, Zwartestraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.