Pastorie Sint-Rictrudisparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Reninge
Straat Dorpplaats
Locatie Dorpplaats 19, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Rictrudisparochie

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Reninge

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1994.

Beschrijving

Pastorie beschermd als monument en opgenomen in het dorpsgezicht bij M.B. van 23.11.1994. Pastorie van 1640 (zie jaarankers op vooroorlogse foto) in regionale Vlaamse renaissancestijl, naar verluidt opgetrokken in opdracht van de Noord-Franse abdij van Marchiennes. Zwaar beschadigd tijdens Eerste Wereldoorlog en in de vroege jaren 1920 op historiserende wijze gerestaureerd, waarbij het opkamergedeelte volledig heropgebouwd werd, dit naar ontwerp van de Oostendse architecten Charles Pil (1867-1949) en Henri Carbon (1882-1950).

Dubbelhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën, waarvan links twee opkamertraveeën, onder onderbroken zadeldak (nok parallel aan de straat) met overstekende dakrand op houten modillons en centrale dakkapel met trapgeveltje.

Bouwmateriaal: gele baksteen en leien voor de bedaking. Rechthoekige vensters verdiept in een geprofileerde tudor-, korf- of steekboogomlijsting op afzaat met druiplijst. Verzorgd houtwerk: kruiskozijnen - ook één kloosterkozijn - met kleine roedeverdeling, beluikt benedenvak en spijlen aan de binnenzijde van het bovenvlak. Blinde boogvelden met bakstenen druiplijst boven de kozijnconstructie. Meer uitgewerkte, bakstenen deuromlijsting: geprofileerde tudorboog tussen verjongende pilasters onder schuinaflopende kroonlijst bekroond met rondboognisje tussen soortgelijke pilastertjes met beeld van de Goede Herder (recenter). Getrapt aandak en zijtrapgevels (9 treden + topstuk), waarvan rechter zijgevel volledig blind en linkse zijgevel met twee dito vensteropeningen als voorgevel. Twee geprofileerde schoorstenen met pilastertjes.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 671.
  • Provinciale Bibliotheek Tolhuis, fototheek, prentbriefkaarten Reninge.
  • DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Veurne, 1992, p. 114.
  • LAMPAERT R., Reninge onder vuur, Koksijde, 2002. (iconografie van de schade aangericht tijdens de Eerste Wereldoorlog).
  • NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986. (dossiers 11027-11028 over de wederopbouw van de pastorie, onder meer plannen)

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpplaats

Dorpplaats (Lo-Reninge)

maakt deel uit van Dorpskom Reninge

Dorpplaats, Ieperstraat, Lostraat, Peperstraat, Sint-Maarten, Zwartestraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.