Mariakapel van 1832

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Lo-Reninge
Deelgemeente Reninge
Straat Halve Reningestraat
Locatie Halve Reningestraat zonder nummer, Lo-Reninge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lo-Reninge (adrescontroles: 04-02-2008 - 05-02-2008).
  • Inventarisatie Lo-Reninge (geografische inventarisatie: 01-07-2002 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Mariakapel van 1832

Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mariakapel van 1832

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Halve Reningestraat nr. + 6. Bij de erfoprit naar het huis aan nr. 7 staat een kleine Mariakapel van 1832. De kapel werd in 1832 opgericht door Jacobus Dehouck als gedachteniskapel voor hemzelf en zijn (overleden) familieleden meer bepaald zijn drie wettelijke vrouwen en zijn kinderen. Dit alles kan afgeleid worden uit het opschrift van de bronzen gedenkplaat: "Reninghe 1832 heeft Jacobus Dehouck ter eere van God en Maria deze kapelle doen maeken in zijn leven ende tien roeden land oude maete naast van de kapelle voor al eeuwig gegeven tot onderhoud de kapelle die het land gebruykt tot gedagtenisse van Jacobus Dehouck zyn drie wettelyke vrouwen en kinderen. Die hier doet gebeden karitaeten en devoiren Jesus en Maria wilt hun loonen. Jesus en Maria zyt ons arme zondaers en zondaeressen bermhertig. Jacobus Dehoucck oud 73 jaeren overleden den 23 mey 1833." Blijkens het archief van het kadaster was Jacobus De Houck een werkman van Reninge.

Beschrijving van de kapel.

De kapel is een verankerd geelbakstenen volume op rechthoekige plattegrond, afgedekt door een zadeldak (mechanische pannen). De puntgevel is aan de straatzijde uitgewerkt met een topstuk bekroond door een smeedijzeren kruis. Vermoedelijk werden de aandaken verwijderd bij een recente vernieuwing van het dak (1995 cf. inscriptie). Aandak en muurvlechtingen zijn bewaard in de achtergevel.

Boven de getoogde ingang, thans met recente houten invulling, bronzen gedenkplaat met opschrift (zie boven). Erg uitzonderlijk is het (deels vernieuwde) deurtje in de linker zijgevel, gevat in een oudere kozijnconstructie onder strek van rode baksteen. Verzorgd smeedwerk cf. muurankers en kruis.

Interieur. Erg eenvoudig blauwbeschilderd Maria-altaar van brede planken (beeld Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes) en geschilderde boom in pot op het zijdeurtje met bewaarde binnenbeplanking. Beplankt 'gewelf'.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, kadastrale legger 212, art. 129.

Bron: Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Halve Reningestraat

Halve Reningestraat (Lo-Reninge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.