erfgoedobject

Mariakapel van 1832

bouwkundig element
ID
70266
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70266

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Mariakapel van 1832
    Deze bescherming is geldig sinds 27-05-2005

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Mariakapel van 1832
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Halve Reningestraat nr. + 6. Bij de erfoprit naar het huis aan nr. 7 staat een kleine Mariakapel van 1832. De kapel werd in 1832 opgericht door Jacobus Dehouck als gedachteniskapel voor hemzelf en zijn (overleden) familieleden meer bepaald zijn drie wettelijke vrouwen en zijn kinderen. Dit alles kan afgeleid worden uit het opschrift van de bronzen gedenkplaat: "Reninghe 1832 heeft Jacobus Dehouck ter eere van God en Maria deze kapelle doen maeken in zijn leven ende tien roeden land oude maete naast van de kapelle voor al eeuwig gegeven tot onderhoud de kapelle die het land gebruykt tot gedagtenisse van Jacobus Dehouck zyn drie wettelyke vrouwen en kinderen. Die hier doet gebeden karitaeten en devoiren Jesus en Maria wilt hun loonen. Jesus en Maria zyt ons arme zondaers en zondaeressen bermhertig. Jacobus Dehoucck oud 73 jaeren overleden den 23 mey 1833." Blijkens het archief van het kadaster was Jacobus De Houck een werkman van Reninge.

Beschrijving van de kapel.

De kapel is een verankerd geelbakstenen volume op rechthoekige plattegrond, afgedekt door een zadeldak (mechanische pannen). De puntgevel is aan de straatzijde uitgewerkt met een topstuk bekroond door een smeedijzeren kruis. Vermoedelijk werden de aandaken verwijderd bij een recente vernieuwing van het dak (1995 cf. inscriptie). Aandak en muurvlechtingen zijn bewaard in de achtergevel.

Boven de getoogde ingang, thans met recente houten invulling, bronzen gedenkplaat met opschrift (zie boven). Erg uitzonderlijk is het (deels vernieuwde) deurtje in de linker zijgevel, gevat in een oudere kozijnconstructie onder strek van rode baksteen. Verzorgd smeedwerk cf. muurankers en kruis.

Interieur. Erg eenvoudig blauwbeschilderd Maria-altaar van brede planken (beeld Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes) en geschilderde boom in pot op het zijdeurtje met bewaarde binnenbeplanking. Beplankt 'gewelf'.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, kadastrale legger 212, art. 129.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Mariakapel van 1832 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70266 (Geraadpleegd op 08-05-2021)