erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
70304
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70304

Juridische gevolgen

Beschrijving

Aan de straat gelegen historisch hoevetje wellicht teruggaand tot de 18de eeuw. Aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) met licht gewijzigde opstelling. Lage losstaande bestanddelen in vakwerkbouw rondom met gras begroeid erf en waterput, nu met hedendaagse tuinaanleg. Vermoedelijk ook oorspronkelijk omwald, resten van wal ten zuidwesten, zuiden en zuidoosten; ten zuidwesten afgezet met knotwilgen.

Ten noorden, boerenhuis met rechts aanpalende dwarsschuur, heden omgebouwd tot leefruimte. Vakwerkbouw met ankerbalkconstructie, voornamelijk verticale stijlen, waartussen geel geschilderde leemvullingen op bakstenen voeting. Geheel onder doorlopend zadeldak met strobedekking en kleivorst met donderkruid; overstekende dakrand van drie rijen Vlaamse pannen op houten modillons. Woongedeelte bestaande uit één bouwlaag en vier traveeën, twee deur- en twee venstertraveeën. Beluikte vensteropeningen tussen stijlen met kleine roedeverdeling; schuiframen (vernieuwd); linker venster met moerbalkverankering. Twee rechthoekige deuren met bakstenen bordes; linkse deur tussen twee stijlen met bovenlicht met kleine roedeverdeling. Rechts, aanleunende dwarsschuur omgebouwd tot leefruimte waarbij voormalige schuurpoort vervangen werd door glazen schuifraam. Achtergevel eveneens vakwerkbouw met geelgeschilderde leemvullingen op bakstenen voet.

Ten noordoosten, voormalige stalvleugel van één bouwlaag en vier traveeën onder schilddak met strobedekking en kleivorst met donderkruid; overstekende dakrand van drie rijen Vlaamse pannen op houden modillons; klimmend laadvenster aan erfgevelzijde. Gerestaureerde vakwerkbouw met ankerbalkconstructie (teruggaand naar toestand van voor verstening) op bakstenen voet; twee vernieuwde rechthoekige staldeuren met boven- en onderdeur en aan binnenzijde voorzien van dubbele glazen vleugeldeur. Aan straatzijde twee nieuwe vierkante venstertjes tussen stijlen.

Ten zuiden, éénbeukig wagenkot met vier ankerbalken en schoren; mank schilddak (Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons; aan noordzijde wolfseind voorzien van ophalingsmechanisme; noordelijke geveltop met horizontale beplanking en rechthoekig laadluik; oostelijke zijgevel in stijl- en schoorwerk met geelbeschilderde lemen vullingen op bakstenen voet; westkant met lagere uitbouw met horizontale plankenbeschieting.

Ten westen, schaapskooi afkomstig uit Kuurne; één bouwlaag onder schilddak met strobedekking; kleivorst met donderkruid en overstekende dakrand van drie rijen Vlaamse pannen op houten modillons en geschoord; stijlwerk met geel geschilderde lemen vullingen op bakstenen voet; oostgevel met horizontale plankenbeschieting en bakstenen voet; westgevel met lager aanbouwsel onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) deels in stijlwerk en deels met horizontale plankenbeschieting. Ten zuidwesten, geïsoleerd nutsgebouwtje van één bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen).

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 433.

Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70304 (Geraadpleegd op )