erfgoedobject

Onze-Lieve-Vrouwecollege

bouwkundig element
ID
70483
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70483

Juridische gevolgen

Beschrijving

Onze-Lieve-Vrouwecollege, opgericht als Institut Notre-Dame-de-Bonne-Esperance in 1879, op de plaats waar al sinds 1816 een kostschool gevestigd was. Aanvankelijk werd er enkel basisonderwijs verstrekt, vanaf 1904 ook middelbaar onderricht. In 1896 werd er op het binnenhof een kapel gebouwd en in het begin van de twintigste eeuw werd het geheel uitgebreid met een neogotische toegang en een bijkomende haakse klassenvleugel. In het begin van de jaren 1950 werd op de speelplaats een nieuwe kapel gebouwd met haaks aansluitend een nieuwe klassenvleugel naar ontwerp van architect A.P. Doms.

Vandaag bestaat het complex uit een vleugel aan de straatzijde, gebouwd in twee fasen zoals blijkt uit de bouwnaad in de achtergevel, met aansluitend ten zuiden de neogotische, voormalige toegang, op het kadaster ingetekend in 1904, ten westen de geplaveide speelplaats met een nieuwe kapel en een haaks daarop aansluitende klassenvleugel van 1952, ten zuidwesten van de speelplaats de klassenvleugel uit het begin van de twintigste eeuw die naderhand werd verhoogd; deze vleugel werd op het kadaster ingetekend in 1905.

Deels onderkelderde vleugel aan de straat van zestien traveeën en drie bouwlagen + mezzanino onder kunstleien zadeldak, met het oudste gedeelte links, minstens opklimmend tot het derde kwart van de negentiende eeuw; het rechterdeel werd op het kadaster ingetekend in 1880. Eenvoudige, gecementeerde lijstgevel op arduinen plint, gemarkeerd door rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels met bewaard houtwerk; rechthoekige deur in vlakke, arduinen omlijsting in de vijfde travee, in de tiende travee rechthoekige poort in een neoclassicistisch uitgewerkte omlijsting met kroonlijst op voluutconsoles en opschrift "Vrije Middelbare Jongensschool" op de fries. De gevel wordt horizontaal geaccentueerd door middel van een arduinen puilijst en een aflijnende, houten kroonlijst op klossen. Eenvoudige bakstenen achtergevel met driezijdige, gevelhoge uitbouw en gecementeerd oudste gedeelte; rechthoekige vensters met arduinen lateien en lekdrempels, alle voorzien van nieuw schrijnwerk.

Ten zuiden van deze vleugel ligt het circa 1904 toegevoegde ingangsgebouw, opgevat als diephuis met een neogotische, bakstenen puntgevel met sierankers op natuurstenen onderbouw; verdiepte ingang met rechthoekige poort onder spitsbogig bovenlicht; hogerop opschrift "Institut N.D. de Bonne Esperance/ Ecole Moyenne pour garçons" en neogotisch baldakijn met beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind.

Zuidwestelijke klassenvleugel van circa 1905, haaks op de straatvleugel en opgetrokken uit baksteen, dertien traveeën en oorspronkelijk twee, naderhand verhoogd tot drie bouwlagen onder plat dak, zie bouwnaad en verschil in uitzicht; de twee onderste bouwlagen worden gemarkeerd door gekoppelde steekboogvensters met een arduinen tussendorpel in gevelhoge, steekbogige spaarvelden, de bovenste bouwlaag vertoont rechthoekige vensters op doorgetrokken arduinen lekdrempels.

Karakteristieke kapel uit de jaren 1950, naar verluidt naar ontwerp van architect P. Doms. Baksteenbouw op rechthoekige plattegrond onder pannen zadeldak; eenvoudige, ten dele gekoppelde rondboogvensters. Oostelijke puntgevel met versneden hoeksteunberen en steekboogpoort tussen gevelstenen met onder meer de vermelding van het bouwjaar 1952. Geplafonneerd interieur, deels bepleisterd, deels van baksteen met glasramen in het koor, gesigneerd F. Crickx.

Haaks aansluitende klassenvleugel naar ontwerp van architect A.P. Doms van 1952, zie gevelsteen. Sobere baksteenbouw van drie bouwlagen met souterrain; verwerking van breuksteen voor de onderbouw en penanten. Overwegend rechthoekige vensters met vernieuwd schrijnwerk.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Vilvoorde 1866/43, 1880/14, 1904/28 en 1905/91.
  • VERHEYDEN A.L.E. 1972: Vilvoorde in oude prentkaarten deel I, Zaltbommel, nummer 99.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onze-Lieve-Vrouwecollege [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70483 (Geraadpleegd op 20-06-2021)