Portaelsschool, voorheen stokerij E. Portaels

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Vilvoorde
Deelgemeente Vilvoorde
Straat Spiegelstraat
Locatie Spiegelstraat 62, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vilvoorde (adrescontroles: 16-03-2007 - 16-03-2007).
  • Herinventarisatie Vilvoorde (geografische herinventarisatie: 01-06-2002 - 30-04-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Portaelsschool, voorheen stokerij E. Portaels

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen op de hoek met de Arsenaalstraat. "Portaelsschool", gewezen stokerij E. Portaels die circa 1860 omgebouwd werd als onderkomen voor de gemengde gemeenteschool en geopend werd in 1861. Naar het einde van de jaren 1870 waren al bijkomende klassen noodzakelijk; de nieuwe, heden nog bewaarde vleugel werd op het kadaster geregistreerd in 1880. In dezelfde periode werd ook de speelplaats geplaveid.

Heden grondig gerenoveerd schoolcomplex met min of meer bewaarde klassenvleugel parallel aan de Arsenaalstraat, op het kadaster ingetekend in 1880; oorspronkelijk zeventien traveeën en één bouwlaag, naderhand verhoogd tot twee bouwlagen, zie bouwnaad, onder pannen zadeldak. Bakstenen lijstgevel gemarkeerd door rechthoekige spaarvelden met steekboogvensters, op de begane grond onder bakstenen druiplijst met arduinen sluitsteen; aflijnende houten kroonlijst. Beschilderde gevel aan binnenplaatszijde met aangepaste muuropeningen; later aangebouwde vleugels.

Op de binnenplaats staat ook het oorspronkelijk als fontein uitgewerkte monument voor kunstschilder Jan Portaels (1818-1895) dat in 1897 werd ingehuldigd op het Stationplein; bij de heraanleg van dit plein in 1988 werd het monument overgebracht naar de huidige plaats, gedeeltelijk heropgebouwd en opnieuw ingehuldigd op 6 mei 1988. Het bronzen beeld van een schilderende vrouwenfiguur werd vervaardigd door Em. Namur, directeur van de Nijverheidsschool, zie ook de inscriptie, in samenwerking met stadsarchitect Jean Hauwaert. Het beeld staat op een hoge arduinen sokkel, voorzien van een bronzen reliëfplaat met de voorstelling van Jan Portaels, aan weerszijden geflankeerd door waterspuwers in de vorm van een vis, als overblijfsel van de vroegere fontein; het onderste gedeelte van het monument werd niet heropgebouwd en ligt deels in brokstukken elders op de binnenplaats.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Vilvoorde 1880/12.
  • CALDERON A. 1993: Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 264-266.
  • VERHEYDEN A.L.E. 1972: Vilvoorde in oude prentkaarten deel I, Zaltbommel, nummer 59.
  • VERHEYDEN A.L.E. 1974: De Vilvoordse scholen vroeger en nu, Vilvoorde, 36, 61.

Bron: Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Spiegelstraat

Spiegelstraat (Vilvoorde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.