erfgoedobject

Oudste gedeelte van een sociale woonwijk

bouwkundig element
ID
70601
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70601
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oudste gedeelte van een sociale woonwijk uit het begin van de jaren 1920 die zich verder uitstrekt in noordelijke richting langs de Hoveniersstraat en dan verder in oostelijke richting langs de zogenaamde Bloemenstraten.

Kaderend in de woningnood na de Eerste Wereldoorlog werd op 11 oktober 1919 een wet afgekondigd waardoor de "Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken" werd gesticht, naderhand uitgegroeid tot de "Nationale Maatschappij voor de Huisvesting". In Vilvoorde werd op 11 september 1920 overgegaan tot de oprichting van de "S.A. Le Foyer Vilvordien", waaraan later de Nederlandstalige vennootschapsnaam "De Vilvoordse Haard" werd toegevoegd. Naderhand groeide deze maatschappij uit tot de "Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting". Opmerkelijk in Vilvoorde was de deelname van talrijke daar gevestigde bedrijven die door hun medewerking aan de oplossing van het huisvestingsprobleem hun bekommernis voor hun arbeiders lieten blijken. De eerste gronden die in opdracht van de toenmalige huisvestingsmaatschappij werden aangekocht, lagen in de Sint-Antoniuswijk, meer bepaald in de Perksestraat en de Hoveniersstraat. Het ontwerp wordt toegeschreven aan de Brusselse bouwkundige Adolphe Puissant. De eerste huizen, meer bepaald deze aan de Perksestraat en de Hoveniersstraat en een aantal aan de Seringenstraat en de Viooltjesstraat werden reeds op het kadaster ingetekend in 1921. De wijk vertoont een planmatige aanleg met als convergentiepunt het Jozef Wautersplein, een deels beboomd graspleintje waar thans een element uit het straatmuseum staat opgesteld, meer bepaald een mengketel voor tomaten van 1932, zie het plaatselijke infobord. Ten zuiden ervan liggen een dienstencentrum, een school en de wijkkerk (Hoveniersstraat nummer 58) met bijhorende pastorie (Hoveniersstraat nummer 48). De woningen, diverse varianten van gekoppelde eengezinswoningen met voortuintjes, zijn opgetrokken uit baksteen en tellen twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder gevarieerde, meestal gecombineerde pannen bedaking. De oudste huizen, gelegen aan de Perksestraat en de Hoveniersstraat vertonen neotraditionele reminiscenties; de andere vertonen kenmerken van vereenvoudigd regionalisme. Meerdere woningen werden al gerenoveerd naar ontwerp van de architectuurstudio De Wachter; de vernieuwing van een aantal andere was aan de gang op het moment van de inventarisatie (zomer 2002); de nieuwe woningen verwijzen met uitzondering van hun kleinschaligheid, nagenoeg niet meer naar de vroegere toestand, slechts een aantal muurfragmenten en de noklijnhoogte bleven bewaard.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Vilvoorde 1921/12.
  • EGELS P. 1997: Open Monumentendag Vilvoorde 14 september 1997, brochure, 49-50.
  • S.N. s.d.: [Vijftig jaar Vilvoordse Haard], Brochure uitgegeven naar aanleiding van de vijftigste verjaardag, s.l.

Bron: KENNES H. met medewerking van STEYAERT R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het ensemble van de oudste huizen aan de Perksestraat en de Hoveniersstraat verloor zijn erfgoedwaarde. De volgende panden zijn gesloopt: Perkestraat 73-77, 87-91 en Hoveniersstraat 29-35.

Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Architect Adolphe Puissant ontwierp de circa 151 woningen van de tuinwijk samen met de Vilvoordse architect Jean Vercaeren en de Brusselse landmeter Robert Crignier in verschillende kleine bouwfases tijdens de vroege jaren twintig. Crignier had eveneens het aanlegplan voor de zone tussen de Leuvensesteenweg en de Perksestraat ontworpen. Het deel van de wijk ten noorden en noordoosten van het Jozef Wautersplein vormt een uitbreiding van de wijk met 80 woningen omstreeks 1930.

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, map 263.
  • TOLLET A. 2009: Vilvoorde City, meer bepaald in de Far-West. Sociale huisvesting in Vlaams-Brabant, Leuven.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oudste gedeelte van een sociale woonwijk [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70601 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.