Parochiekerk Heilig Hart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Vilvoorde
Deelgemeente Vilvoorde
Straat Thaelstraat
Locatie Thaelstraat 5, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vilvoorde (adrescontroles: 16-03-2007 - 16-03-2007).
  • Herinventarisatie Vilvoorde (geografische herinventarisatie: 01-06-2002 - 30-04-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Heilig Hart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotisch getinte zaalkerk met links aangebouwde weekkapel en een omhaagd pleintje met beeld van het Heilig Hart en een fontein. Parochie gesticht op 8 februari 1908, ten gevolge de ontwikkeling van een nieuw gehucht op deze plaats; op 27 juni 1909 wettelijk erkend als hulpkerk toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Volgens T. Coomans gebouwd naar ontwerp van de Brusselse architect Georges Cochaux-Ségar.

Haaks op de straat ingeplante, min of meer georiënteerde zaalkerk op rechthoekige plattegrond met driebeukig schip van vijf traveeën en koor van één rechte travee met vlakke sluiting, op het kadaster ingetekend in 1910. Het geheel werd opgetrokken uit baksteen onder pannen zadeldak, waarvan de helling ter hoogte van de zijbeuken een lichte verspringing vertoont; uitgewerkte klokkentoren op vierkante basis met galmgaten. Gebruik van gele baksteen voor de muurbanden en pseudodruiplijsten, beperkte verwerking van arduin voor de gevelaflijning, lekdrempels en dekstenen.

Westpuntgevel met centrale inkomtravee in een spitsbogig spaarveld, geflankeerd door versneden steunberen; de verdiepte rechthoekige deur met arduinen dagkanten en een spitsboogveld wordt bekroond door gekoppelde spitsboogvensters; veelvuldig voorkomende sierankers en rechthoekige vensters ter hoogte van de zijbeuken. Zijgevels geritmeerd door verankerde lisenen waartussen brede spitsboogvensters met bakstenen monelen; aflijnende, getrapte daklijst. Koor met drie spitsboogvensters.

Bepleisterd en beschilderd interieur: spitstongewelf met gordelbogen in het schip, geplafonneerde zijbeuken; eenvoudige spitsboogarcade.

Mobilair. Bewaard neogotisch altaar; arduinen doopvont met koperen deksel; glasramen in het koor van 1927 door F. Rudenberg (Brugge).

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Vilvoorde 1910/12.
  • NEUVILLE J. s.d.: Waaile zen op de kasaa geboure..., s.l.

Bron: Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2005

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Thaelstraat

Thaelstraat (Vilvoorde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.