Gemeentelijke jongensschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 2, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).
  • Thematische inventarisatie sociale woningbouw (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke jongensschool

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige gemeentelijke jongensschool, sinds 1994 gemeentelijke bibliotheek.

De gemeenteschool, gelegen links van de Pastoorsdreef, was midden 19de eeuw te kleine geworden; vanaf 1865 werden plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe school. De school werd gebouwd in 1868-73 door H. Jaminé (Hasselt); het plan is vrijwel identiek aan dat van de school van Diepenbeek, van dezelfde architect. De ijzeren koepelconstructie boven het centrale gedeelte werd gemaakt door Pâris-Isaac, burgerlijk ingenieur uit Marchienne-au-Pont in 1866. De school werd een jongensschool, de meisjes bleven in de oude gemeenteschool. De plannen werden niet volledig uitgevoerd; uit financiële overwegingen werd afgezien van de bouw van een gemeentehuis aan de school. De oostelijke vleugel werd in 1918 met twee klassen verlengd door K. Gessler (Maaseik), de westelijke vleugel, eveneens met twee klassen, in 1932 door dezelfde architect. De onderwijzerswoning fungeerde van 1948-1966 als gemeentehuis.

Gebouw in eclectische stijl, met merkwaardige structuur: de kern van het gebouw is een octogonale centraalbouw (de overdekte speelplaats) van anderhalve bouwlaag, met ten oosten en ten westen twee langgestrekte vleugels (klaslokalen) van elk acht traveeën en één bouwlaag; vóór de centraalbouw staat de voormalige onderwijzerswoning, een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, de voorgevel geflankeerd door twee lage dienstgebouwen van elk twee traveeën en één bouwlaag. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, de centraalbouw onder een tentdak met centrale octogonale lantaarn. Bakstenen plint met hardstenen afwerking. De heldere baksteen van de muurvlakken wordt verlevendigd door een decoratie van donkerdere, helderrode baksteen, in de vorm van vlakke baksteenpilasters, baksteenfriezen, lisenen en trapgevels aan de zijgevels.

De onderwijzerswoning is voorzien van een middenrisaliet, met puntvormige gevelverhoging waarbinnen het dakvenster. Gekoppelde rechthoekige vensters in een mergelstenen omlijsting, met getoogde ontlastingsbogen, voorzien van bakstenen druiplijsten. Getoogde deur in een mergelstenen omlijsting, voorzien van een geprofileerde, mergelstenen druiplijst. De haakse dienstgebouwen hebben een gelijkaardige afwerking.

Hetzelfde geldt voor de vleugels met de klaslokalen; de vensters zijn hier hoog en breed; de voorgevel van elke vleugel heeft een trapvormige gevelverhoging met dakvenster. De centraalbouw heeft brede en hoge, getoogde vensters op de benedenverdieping; oculi met roedeverdeling in mergelstenen omlijsting als bovenlichten. Klein, rechthoekig aanbouwsel tegen de achtergevel.

Voor de school, het gedenkteken voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

  • BLANDOT 1869: Maisons et écoles communales de Belgique, Paris-Liège, paten 101-104.
  • JAME R. 1995-1996: De geschiedenis van het lager onderwijs in Bocholt: het centrum, Lozen, Creyel en Hees, Bokarelo 12-13.
  • MEUL V. en JAMINE W. 1999: Van Waterstaatskerk tot Mijncité. Een historiek van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeesters Jaminé (1832-1921),Cultureel erfgoed in Limburg 2, Hasselt, 221.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.