Herberg en brouwerij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 53, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg en brouwerij

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

In 1757 huurt Adriaan Geerkens dit huis waar hij in 1758 een herberg en brouwerij begint. Door huwelijk komt de brouwerij in 1823 in het bezit van de familie Martens. Frans Martens vestigt de brouwerij in 1858 aan de overkant van de straat, in het huidige nummer 30. Van daaruit werd in 1923 de huidige brouwerij opgericht, met gebouwen aan het Kerkplein. De gebouwen op nummer 53 waren na de brand van 1944 ruïneus; ze werden in 1947 door de familie Martens aangekocht. Het huidige museum werd geopend in 1979 en heeft een brouwerijuitrusting van 1900-10.

Gebouwencomplex waarvan het oudste gedeelte het woonhuis schijnt, ten zuidoosten van de huidige binnenplaats, met een haaks, op de voorgevel aansluitend dienstgebouw aan straatzijde. Laatstgenoemd gebouw is op de zijgevel door middel van smeedijzeren muurankers gedateerd A° 1758 (recente datering?). Het woonhuis is een breedhuis van het enkelhuistype, met huidige laatclassicistische ordonnantie uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Bakstenen gebouw van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), met wolfseind rechts. Dropmotief onder de dakrand. Smeedijzeren muurankers met krullen. Geprofileerde waterlijst tussen beide bouwlagen. Rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting.

Hoewel het dienstgebouw mogelijk een oude kern heeft, dateert het huidige uitzicht eveneens uit de 19de eeuw. Bakstenen gebouw van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), op hardstenen plint aan straatzijde. Dropmotief onder de dakrand. Recente vensters aan de zijde van de binnenplaats. Halfronde vensters in hardstenen omlijsting aan straatzijde. Zijgevel met aandak, vlechtingen, schouderstukken en topstuk; hoger vermelde datering.

De vleugel ten noordoosten van de binnenplaats werd in een latere periode toegevoegd, waarschijnlijk in de tweede helft van de 19de eeuw of eind 19de eeuw. Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Dropmotief onder de dakrand. Rechthoekige muuropeningen (strek); in de middentravee een laadvenster met ijzeren balkon en katrol. Zijgevel met aandak, vlechtingen en topstuk; smeedijzeren muurankers met krullen. Achter aan het gebouw een ronde, bakstenen fabrieksschouw.

Achter deze binnenplaats bevinden zich recentere nijverheidsgebouwen, op een metalen schouwkap gedateerd 1944.

  • Brouwerijmuseum in Bocholt, (Limburg maand na maand, 31, (5), 1979, pagina's 3-7).
  • BLOEMEN H., Bocholt, Reppel: dorpsmonografie, Hasselt, 1986, pagina's 76-79.
  • DENAYER A., Bocholter brouwerij museum, Hasselt, 1981.
  • GERITS J., Een brouwerijmuzeüm te Bocholt, (De Toerist, 58, 1978, pagina 460).
  • MARTENS F., Onze brouwerij: Hoe ze ontstond...Hoe ze groeide, Bocholt, 1958.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.