Tweeledige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Eilandweg
Locatie Eilandweg 1, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tweeledige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tweeledige hoeve, de twee vleugels enigszins schuin tegenover elkaar. De hoeve heeft een oude kern, mogelijk uit de eerste helft van de 18de eeuw of ouder; de situatie op de Ferrariskaart (1771-77) is echter niet duidelijk. De hoeve is in haar huidige vorm aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845); op de plaats van het bakhuis, ten noorden buiten het erf, bevindt zich thans een nieuw woonhuis. De oostelijke vleugel heeft als ordonnantie: dwarsschuur-stal-woonhuis. Bakstenen gebouw (versteende vakwerkbouw) van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Resten van het stijl- en regelwerk met lemen vullingen in de linkerzijgeveltop. Smeedijzeren muurankers met krullen. De vensters en deur der voorgevel werden gewijzigd. Oorspronkelijke stalpoort onder gebogen houten latei. Rechthoekige schuurpoort onder houten latei. In de rechtse zijgevel een behouden, houten kozijn met sponningbeloop; het aandak van deze gevel verdween, de vlechtingen bleven behouden. Tegen de linkse zijgevel een open schob. De westelijke vleugel heeft als ordonnantie: stal-dwarsschuur. Gebouw in stijl- en regelwerk met bakstenen en andere, recentere vullingen, gedeeltelijk versteend, onder wolfsdak (Vlaamse pannen). De nog aanwezige resten van het gebint wijzen op secundair gebruik. Er bleef een klein, houten kloosterkozijn bewaard met houten tralies in het bovenlicht; klein, rechthoekig houten kozijn met sponningbeloop. Tweedelige staldeur in houten kozijn. Rechthoekige schuurpoort in houten kozijn. Recenter aanbouwsel onder doorgetrokken dakschild tegen de voorgevel.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eilandweg

Eilandweg (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.