Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 4, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve met oude vestiging: reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) als een langgestrekte hoeve met dienstgebouw, en dito in de Atlas van de Buurtwegen (1845), met een derde, kleiner dienstgebouw ten oosten van het erf. De vorm van de hoeve bleef grosso modo behouden, het huidige hoofdgebouw dateert echter uit eind 19de-begin 20ste eeuw, het dienstgebouw is volledig verbouwd. Ordonnantie: stal-dwarsschuur-stal-woonhuis. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Gecementeerde plint. Muizentandfries en dropmotief onder de dakrand. Het woonhuis telt vier traveeën en is voorzien van twee deuren. Getoogde muuropeningen. De muuropeningen van het dienstgedeelte zijn verbouwd. Rechthoekige schuurpoort onder houten latei. Recent aanbouwsel tegen de achtergevel.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoogstraat

Hoogstraat (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.