Klooster van de zusters van Voorzienigheid met school

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Kloosterstraat
Locatie Kloosterstraat 1, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van de zusters van Voorzienigheid met school

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Thans Vrije Gemengde Basisschool. Het plan voor de oprichting van een vrije, katholieke school ontstond in 1879; burgmeester F. Truyens schonk de grond. Er werd een gebouw met twee klassen gebouwd aan een beplante speelplaats, in de huidige Kerkhofstraat. In 1895 verkocht Truyens zijn huis met grond, gelegen op de hoek van de huidige Brug- en Kloosterstraat, aan de zusters Doutreloux en Batta van de Luikse congregatie Filles de la Croix voor een fictieve som. Om onbekende redenen vestigden de zusters zich nooit in Bocholt. In 1903 werd begonnen met de afbraak van het huis Truyens; alleen de gelijkvloerse verdieping bleef behouden. Hierop werd een klooster gebouwd. In 1903 kwamen de Zusters van Voorzienigheid van Ruillé-sur-Loir (Frankrijk) naar Bocholt om les te geven. In 1903 werden de oude schoollokalen aan de Kerkhofstraat met één klas uitgebreid, en werden twee nieuwe klassen gebouwd.

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), in eclectische stijl. De gelijkvloerse verdieping zou resten van het oorspronkelijke huis Truyens; de muuropeningen werden echter gewijzigd bij de inrichting van het huis als klooster in 1903; van dat jaar dateert de rest van het gebouw. Witgeschilderd bakstenen gebouw op hardstenen plint. Smeedijzeren sierankers. Lisenen en rondboogfriezen in de rechter zijgevel. Rechthoekige vensters met afgeronde hoeken en gecementeerde afwerking, beluikt op de eerste bouwlaag.

Het enige andere oorspronkelijke deel van deze school is het gebouw met klaslokalen aan de Kerkhofstraat. Langgestrekt bakstenen gebouw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), 1879, uitgebreid in 1903. Gecementeerde plint. Smeedijzeren muurankers met krullen. Getoogde muuropeningen, bovenaan verlaagd, met hardstenen lekdrempels.

  • BLOEMEN H., Bocholt, Reppel: dorpsmonografie, Hasselt, 1986, pagina 53.
  • JAME R., De geschiedenis van het lager onderwijs in Bocholt: het centrum, Lozen, Creyel en Hees, (Bokarelo, 12-13, 1995-96).

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bocholt

Bocholt (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.