Gemeenteschool en onderwijzerswoning in eclectische stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Hamonterweg
Locatie Hamonterweg 136, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool en onderwijzerswoning in eclectische stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gemeenteschool en onderwijzerswoning in eclectische stijl

Deze bescherming is geldig sinds 11-06-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool van Lozen met onderwijzerswoning, gebouwd in 1879-80, in eclectische stijl. Alleenstaand gebouw op traditioneel T-vormig grondplan. De onderwijzerswoning is een breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Bakstenen gebouw. Bakstenen lisenen. Middentravee verhoogd tot tuitgevel. De hoeken zijn afgerond. Getoogde vensters met hardstenen lekdrempels, doorlopend op de tweede bouwlaag; bakstenen druiplijsten. Rechthoekige keldergaten in hardstenen omlijsting. Getoogde deur in een hardstenen omlijsting met neuten. Zijgevels met aandaken en vlechtingen.

Schoolgebouw haaks tegen de achtergevel. Twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (kunsleien). Getoogde vensters, thans gedicht. Later aangebrachte aanbouwsels onder platte daken aan weerszijde.

  • JAME R. 1995-96: De geschiedenis van het lager onderwijs in Bocholt: het centrum, Lozen, Creyel en Hees, Bokarelo, 12-13.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lozen

Bocholt (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.