Sluisgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Lozerstraat
Locatie Lozerstraat 6, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sluisgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sluis 17 Loozen, sluisgebouw aan de Zuid-Willemsvaart. Alleenstaand breedhuis uit derde kwart 19de eeuw in eclectische stijl, dat een ouder gebouw vervangt, dat aangeduid staat in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Bakstenen hoekpilasters. Middenrisaliet met driehoekig fronton boven de kroonlijst. Dropmotief. Getoogde muuropeningen onder hardstenen latei, de vensters met hardstenen lekdrempel, voorheen beluikt op de benedenverdieping. Oculus in het fronton. Zijgevels met baksteenfries onder de dakrand.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lozen

Bocholt (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.