Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Rondestraat
Locatie Rondestraat 7, Bocholt (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgestrekte hoeve (nok loodrecht op de straat) met dienstgebouw, met huidig uitzicht uit eind 19de eeuw, doch oudere kern, zoals afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Ordonnantie: dwarsschuur-stal-woonhuis. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gecementeerde plint. Dropmotief en muizentandfries onder de dakrand. Smeedijzeren muurankers met krullen. Het woonhuis telt vier traveeën. Getoogde muuropeningen, de vensters beluikt en met hardstenen lekdrempel. Kleine, hooggeplaatste stalvensters. Getoogde staldeur; gewijzigde stalpoort. Korfboogvormige schuurpoort. Zijgevels met aandaken, schouderstukken en links een topstuk.

Gewijzigd dienstgebouw. Recente bijgebouwen en aanbouwsels.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lozen

Bocholt (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.