Langgestrekte hoeve Roekeshof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Bocholt
Straat Weerterweg
Locatie Weerterweg 52, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve Roekeshof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige langgestrekte hoeve, wat achteruitgelegen van de weg, thans restaurant. Naar verluidt daterend van 1900. Ordonnantie: stal (?)-dwarsschuur-stal-woonhuis. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), met recente dakkapellen. Gecementeerde plint. Muizentandfries, boogfriezen en dropmotieven onder de dakrand. Smeedijzeren sierankers. Bouwnaad na de vierde travee van rechts. Het woonhuis is een dubbelhuis van oorspronkelijk vijf traveeën; een gedeelte van de stal is thans bij het woonhuis opgenomen. Getoogde muuropeningen, de vensters met bakstenen druiplijst. De getoogde staldeur is mogelijk een verbouwing, evenals de lage poort links. Korfboogvormige schuurpoort.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Weerterweg

Weerterweg (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.