Gemeenteschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Reppel
Straat Bergerheidestraat
Locatie Bergerheidestraat 4, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeenteschool

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het oudste gebouw van de school is dat op de linker hoek: het dateert van 1852; een gevelsteen draagt het opschrift: MEN LEGDE/ DEN EERSTE STEEN/ OP 2 JUNI 1852. Dit gebouw deed dienst als school tot 1884, daarna werd het omgebouwd tot onderwijzerswoning. Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Bakstenen gebouw met lichte risalieten in de uiterste travee. Spitsboogvensters op de benedenverdieping in een geprofileerde bakstenen omlijsting; rechthoekige bovenvensters (strek). Aanbouwsel van één bouwlaag tegen de linker zijgevel voorzien van een poort.

Het andere oude gedeelte van de school, waarschijnlijk daterend van 1917, bevindt zich aan het andere uiteinde van de gebouwenreeks aan de Bergheidestraat. Breedhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Rechthoekige lisenen waarbinnen de rechthoekige vensters met hardstenen latei en lekdrempel.

  • LEEN M. - e.a., Honderd jaren katholiek onderwijs te Reppel, (Reppel), 1979.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Reppel

Reppel (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.