Pastorie van de Sint-Willibrordusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Reppel
Straat Monshofstraat
Locatie Monshofstraat 11, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Willibrordusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

De pastorie was afhankelijk van de abdij van Echternach. Vanaf circa 1600 waren de pastoors religieuzen van de abdij van Postel, waarschijnlijk afkomstig van het refugiehuis van de abdij in Bree, dat in de eerste helft van de 17dde eeuw uitgroeide tot een klein klooster. De pastorie wordt voor het eerst vermeld in 1726. Ze is gelegen op een rechthoekig, omgracht en gedeeltelijk ommuurd perceel, met ingang via een poortgebouw in het oosten; hier bevond zich oorspronkelijk een ophaalbrug. Mogelijk functioneerde de pastorie als schans van Reppel, of werd ze op een bestaande schans uit eind 16de eeuw gebouwd zoals te Kaulille. Deze situatie staat reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77): binnen het omgrachtte kavel bevinden zich twee tegenover elkaar gelegen L-vormige vleugels, waarvan alleen de westelijke bewaard bleef; ten zuiden van deze gebouwen bevond zich de moestuin, ten westen de boomgaard; ten oosten, buiten de omgrachting bevond zich eveneens een boomgaard. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) is de oostelijke vleugel reeds verdwenen; het poortgebouw is aangeduid.

Van de resterende L-vormige vleugel is alleen het noordelijke gedeelte (dienstgebouw) oorspronkelijk. De huidige pastorie (westelijke gedeelte) heeft mogelijk een oude kern maar is heden zowel wat betreft volume als ordonnantie volledig te dateren in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Het oorspronkelijke gedeelte dateert uit de tweede helft van de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw. Gecementeerd bakstenen gebouw van drie traveeën en één bouwlaag onder steil zadeldak (mechanische pannen). Smeedijzeren muurankers met krullen. Zonnewijzer in de rechtse travee. De onderbouw werd volledig gewijzigd, de muuropeningen aangepast.

Het poortgebouw is een bakstenen constructie uit de tweede helft van de 18de eeuw, met korfboogpoort, geflankeerd door baksteenpilasters onder mansardedak (leien); duifhuis aan erfzijde. De poort wordt geflankeerd door twee lagere bakstenen gebouwtjes van één travee onder mank zadeldak (Vlaamse pannen), de zijgevels afgewerkt met aandak, vlechtingen en topstuk.

  • BLOEMEN H., Bocholt, Reppel: dorpsmonografie, Hasselt, 1986, pagina 198.
  • GRAUWELS J., De aartsdiakonale visitaties van het dekenaat Maaseik (1646-1726), (Het Oude Land van Loon, 38, 1983, pagina's 191-194).
  • MAES S.F. - DREESEN J., De geschiedenis van Bree. De parochie, de oude kloosters, Heverlee, 1946, pagina's 147-159.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Reppel

Reppel (Bocholt)

is gerelateerd aan Meervoudige lindendreef bij pastorie

Monshofstraat 11 (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.