erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Willibrordus

bouwkundig element
ID
70775
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70775

Juridische gevolgen

Beschrijving

In de 14de-15de eeuw werd in Reppel een nieuwe, gotische kerk gebouwd, met een tweebeukig schip van twee traveeën; de toren is het oudste gedeelte en dateert waarschijnlijk uit de 14de eeuw. Het koor werd in de 16de eeuw gebouwd. In 1790 werden de drie beuken onder één dak geplaatst; de zuidelijke beuk was toen reeds verbreed en opgetrokken uit baksteen. Van deze kleine, gotische kerk resten slechts de westelijke toren en het koor. In 1925, onder het pastoraat van C. Lenaers, werd naar ontwerp van architect J. Deré het schip van de oude kerk afgebroken, en haaks op de oorspronkelijke oriëntatie, tussen toren en koor, een nieuw schip gebouwd, met koor aan de noordelijke zijde.

De kerk is gelegen binnen het ommuurde kerkhof .

De gotische kerk was volledig van mergelsteen. De westelijke toren telt twee geledingen onder ingesnoerde naaldspits (leien). Onderbouw en plint van vrij ruw gehakte kalksteenblokken. Fundering van breuksteen, onder meer Maaskeien, mogelijk resterend van de oorspronkelijke kerk uit de 11de eeuw. De geledingen zijn gescheiden door een geprofileerde waterlijst. Geprofileerde, mergelstenen kroonlijst. Oculus onder aan de westelijke gevel. Smalle muurspleten. In de bovenste geleding op elke zijde twee spitsboogvormige galmgaten met afgeschuinde neg. Polygonale traptoren uit de periode van de vergroting van de kerk tegen de noordelijke gevel, voorzien van muurspleten en smalle vensters in de bovenste geleding.

Het koor van de oude kerk telt één rechte travee met driezijdige sluiting. Zadeldak (leien). Mergelstenen plint met natuurstenen afzaat. Fundering confer supra. Steunberen van twee versnijdingen. Spitsboogvensters in een geprofileerde omlijsting met recent maaswerk. In de zuidelijke, rechte koortravee een gedichte deur waarvan de mijtervormige ontlastingsboog bewaard bleef. De nieuwe kerk heeft de façade naar het zuiden, in een iets lagere travee dan het eigenlijke schip; deze travee en de aansluitende travee van het schip vervangen het schip van de oude kerk. Beide delen, evenals het naastgelegen portaal tegen de zuidelijke zijde van de toren zijn van mergelsteen; de rest van de nieuwe kerk is van baksteen met spaarzame natuurstenen afwerking.

De façade is voorzien van steunberen, aandak, één grote oculus en twee kleine oculi, beide met maaswerk. Portaal in een haakse uitbouw onder zadeldak. Getoogde poort in een geprofileerde, spitsboogvormige omlijsting, met maaswerk in het bovenlicht. Tussen beide delen een polygonale traptoren zoals hoger.

De nieuwe kerk is een kruiskerk van twee traveeën, met koor van een rechte travee en driezijdige sluiting. Zadeldaken (leien). Bakstenen plint met natuurstenen afzaat. Spitsboogvensters in een geprofileerde bak- en natuurstenen omlijsting, met natuurstenen maaswerk. De rechte koortravee is blind. Sacristieën aan beide zijden van het koor.

De nieuwe kerk heeft inwendig bepleisterde wanden. Overdekking door middel van kruisribgewelven met natuurstenen ribben en bakstenen gewelfkappen, gedragen door halfzuilen, afgewerkt met colonnetten. Stergewelf boven de kruising, straalgewelf boven het koor.

Het oude, gotische koor, thans doopkapel, heeft een straalgewelf met mergelstenen ribben en bakstenen kappen als overdekking. Geprofileerde spitsboogscheiboog op halfronde mergelstenen zuilen tussen koor en schip. Van de kalkstenen zuilen met waterbladkapiteel die de arcaden tussen midden- en zijbeuken droegen, rest één zuil, thans buiten de kerk opgesteld als gedenkteken voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen.

Mobilair: Triomfkruis, gepolychromeerd hout (15de eeuw); beelden Maria en Johannes van een Calvarie, gepolychromeerd hout, Meester van de Kempische Calvaries (1520-25); beeld Jezus aan het kruis, gepolychromeerd hout (18de eeuw); beeld Sint-Barbara, gepolychromeerd hout, Meester van Elsloo (1520-30). Neogotische altaren (circa 1925); neogotisch altaar in het oude koor, hout (tweede helft 19de eeuw). Preekstoel, hardsteen, marmer en witte steen (circa 1925). Doopvont, hardsteen met deksel van messing (midden 19de eeuw). Neogotische glasramen (circa 1925).

  • Laatgotische beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland, Sint-Truiden, 1990, nummers 54-55.
  • Studiedag neogotiek in Noord-Limburg. Werkdocument 5/001, in: Studiedag neogotiek in Noord-Limburg, Lommel, 1990.
  • BLOEMEN H., Bocholt, Reppel: dorpsmonografie, Hasselt, 1986.
  • COENEN J., Kempische Kerken: Kantons Bree en Peer, Hasselt, 1936, pagina's 33-34.
  • GESSLER K., Terechtwijzingen en aanvullingen, (Limburg, 19, 1937-38, pagina's 168-176).
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Bree, Brussel - Sint-Truiden, 1977, pagina's 16-17.
  • WEERD H. VAN DE, Kerken en kapellen in de Limburgsche Kempen, (Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt, 2, 1926, pagina's 12-30).

Bron: SCHLUSMANS F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Schlusmans, Frieda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Willibrordus [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70775 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.