Kapel van de Drie Gezusters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bree
Deelgemeente Beek
Straat Abroxweg
Locatie Abroxweg zonder nummer, Bree (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bree (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Bree (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van de Drie Gezusters

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel op de hoek met de Genastraat; gebouwd in 1896 door M. Ercken en gerestaureerd in 1995 door de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree. Rechthoekige bakstenen gebouw van één travee met driezijdige sluiting, onder zadeldak (leien). Gecementeerde plint. Rechthoekige lisenen, baksteenfries en bakstenen lijsten. De voorgevel is een puntgevel met aandak, schouderstukken en topstuk; gevelsteen in de geveltop met opschrift: M. ERCKEN/1896. In elke zijgevel een rondboogvenstertje met bakstenen druiplijst en gecementeerde lekdrempel. Korfboogportaal in een geprofileerde, bakstenen omlijsting met bakstenen druiplijst; hierin een rechthoekige deur met het oorspronkelijk houtwerk en gietijzeren hek.

Mobilair: drie beelden van de Drie Gezusters.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Abroxweg

Abroxweg (Bree)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.