Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bree
Deelgemeente Beek
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 3, Bree (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bree (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Bree (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Hoeve met oude vestiging, als tweeledige hoeve reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Het huidige gebouw is de noordelijke vleugel van de tweeledige hoeve; het dienstgebouw aan de zuidelijke zijde van het erf verdween in de jaren 1970-80; elke vleugel was voorzien van een smalle, haakse aanbouw: deze bleven behouden en zijn nu de oudste gedeelten van de hoeve. De gebouwen zijn gegroepeerde rondom een rechthoekig erf geplaveid met Maaskeien. De huidige noordelijke vleugel dateert van 1897 (muurankers en gevelsteen), en werd gebouwd door H. Braekers. Ordonnantie: stal-woonhuis. Bakstenen gebouw van anderhalve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Muizentandfries onder de dakrand. Getoogde muuropeningen, de vensters met hardstenen lekdrempels, en voorheen beluikt op de benedenverd. Getoogde stalpoort, voorheen onder gebogen houten latei, thans in gecementeerde omlijsting; mijtervormige ontlastingsboog met sluitsteen, waarop een kruis. Zijgevels met aandak en vlechtingen. In de oostelijke zijgevel een gevelsteen met opschrift: H.BRAEKERS./M.BRAEKEN/ +1897+.

De behouden haakse aanbouw van de nu verdwenen zuidelijke vleugel is een bakstenen gebouw van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen); het is ouder dan het woonhuis, en rest mogelijk van de hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw. Getoogde muuropeningen. Voorheen sloot hierop de inrijpoort aan, nu vervangen door een recent woonhuis.

Het andere dienstgebouw, haaks op de gevel van de noordelijke vleugel ten westen van het erf, omvat stallen en het bakhuis. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Getoogde muuropeningen.

In de tuin, een oude tamme kastanje.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Bree)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.