Hoeve Swennenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam hof van den Venne, Ten Venne, Driehoeven
Provincie Limburg
Gemeente Bree
Deelgemeente Bree
Straat Driehoevenstraat
Locatie Driehoevenstraat 21, Bree (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bree (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Bree (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Swennenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Het was een leen van de prins-bisschop van Luik. De oudste gekende eigenaar is Jan van den Berghe. Eerste vermelding in 1397 als het goed gereleveerd wordt door Walter van Mewen. In 1630 wordt het verdeeld: één deel komt in het bezit van de familie de Puytlinck van Maaseik, de andere helft is in 1707 in het bezit van Margriet de Holbecker van Bree. Beide delen worden in dat jaar verkocht aan B. Veltmans. In 1777 komt het in het bezit van Jan Geusens, alias Swennen. In 1845 is het nog steeds in het bezit van de familie Geusens.

De voorheen tweeledige hoeve (Ferrariskaart, 1771-77, en Atlas van de Buurtwegen, 1845) is thans door afsluiting van het erf aan de noord- en zuidzijde (eind 19de eeuw) een gesloten geheel, bereikbaar via een private weg door de boomgaard, aan de noordzijde van het erf doorlopend tot de huidige Vrijheidslaan. De oudste kern is het dienstgebouw aan de westzijde van het erf: hier bevond zich een mergelstenen gevelsteen met jaartal 1754, thans binnen ingemetseld. De oostvleugel met woonhuis en aansluitende stal dateert van 1853 (muurankers in de linkerzijgevel). Eind 19de eeuw bracht een brand schade aan de gebouwen; bij de heropbouw werd de stal met een bouwlaag verhoogd tot de hoogte van het woonhuis, en werden de twee poorten met flankerende dienstgebouwen aangebracht, die thans het erf afsluiten.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, geplaveid met Maaskeien, en bereikbaar via twee korfboogvormige inrijpoorten onder zadeldakje.

Woonhuis en aansluitende stal ten oosten van het erf. Twee bouwlagen op gecementeerde plint. Muizentandfries onder de dakrand. Het woonhuis is een enkelhuis van drie traveeën. Rechthoekige muuropeningen (strek), de vensters met hardstenen lekdrempels, de benedenvensters beluikt. Gewijzigde stalvensters. Gedeeltelijk gedichte, rondboogvormige stalpoort. Zijgevels met vlechtingen; de aandaken verdwenen; in de linkerzijgevel muurankers met het hogervermelde jaartal.

Aansluitend tegen de rechterzijgevel, een dienstgebouw van één bouwlaag uit het einde van de 19de eeuw.

Het dienstgebouw ten weste, van het erf omvatte een dwarsschuur en stallen. De muuropeningen werden gewijzigd. Twee aanbouwsels tegen de voorgevel onder doorlopend dakschild. Zijgevels met aandaken en vlechtingen.

De dienstgebouwen van één bouwlaag, die de twee poorten flankeren, waaronder het bakhuis, dateren uit het einde van de 19de eeuw.

  • K. DONZE, meegedeelde gegevens, 2001.
  • JANSSEN de LIMPENS K.J.T., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria voor 1795, Maastricht, 1974, pagina 96.
  • MAES S.F., De geschiedenis van Bree. De gemeente van de oudste tijden tot aan de Franse revolutie, 1952, pagina 224.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Driehoevenstraat

Driehoevenstraat (Bree)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.