erfgoedobject

Dekenij

bouwkundig element
ID: 70871   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70871

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gebouwd tijdens het pastoraat van pastoor-deken Beliën (1863-1879), naar ontwerp van architect H. Jaminé (Hasselt), en voltooid in 1864-72. Alleenstaand breedhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien). Bakstenen gebouw op een bakstenen plint met hardstenen lijst; verhoogde begane grond. Smeedijzeren sierankers. Getoogde vensters in een verdiepte, bakstenen omlijsting; natuurstenen omlijsting en geprofileerde hardstenen lekdrempels.

Noordwestgevel is de voorgevel; deze heeft drie onderscheiden delen: de twee linkertraveeën, het risaliet in de twee middentraveeën, en de drie rechtertraveeën twee middentraveeën in een risaliet onder trapgevel; op de linker hoek bevindt zich een mergelstenen nis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld; de bovenvensters zijn voorzien van gekoppelde, hardstenen druiplijsten; tweelicht in de geveltop; getoogde deur in een geprofileerde, hardstenen spitsboogomlijsting met negblokken en bovenlicht.

Het linkergedeelte is voorzien van mergelstenen speklagen en een rondboogfries onder de kroonlijst. Het rechtergedeelte heeft geen decoratie.

De twee zijgevels zijn trapgevels. De rechterzijgevel heeft een sobere afwerking, met een geprofileerde mergelstenen spitsboog tussen twee bakstenen halfzuilen; getoogde vensters in een geprofileerde bakstenen omlijsting. De linkerzijgevel heeft bakstenen hoekpilasters met mergelstenen speklagen, baksteenlisenen, en een zeszijdige uitbouw onder platdak over de twee bouwlagen; deze is afgewerkt met vlakke bakstenen hoekpilasters en baksteenfriezen; eenvoudige getoogde vensters; getoogde deur in een geprofileerde, hardstenen omlijsting met negblokken en dubbel bovenlicht; in de linker- en rechtertraveeën, getoogde vensters zoals hoger beschreven, en twee mergelstenen cartouches. Sobere achtergevel voorzien van lisenen en baksteenfriezen.

Links aansluitend, laag dienstgebouw van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), voorzien van rechthoekige lisenen, dropmotief, getoogde en gewijzigde vensters.

  • DRIESEN W., Neogotische bouwkunst in Limburg: van pittoreske spitsbogen naar een katholieke huisstijl, (Ons Heem, 40, 3-4, 1986, pagina 126).
  • MEUL V. - JAMINE W., Van Waterstaatskerk tot Mijncité. Een historiek van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeesters Jaminé (1832-1921), (Cultureel erfgoed in Limburg; 2), Hasselt, 1999, pagina 222.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dekenij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70871 (Geraadpleegd op 31-05-2020)