erfgoedobject

Onze-Lieve-Vrouw ter Biestkapel

bouwkundig element
ID
70893
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70893

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Biest of Koortskapel, gelegen tegenover de hoeve zogenaamd "CAPELLEHOF"; beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005.

Bedehuis, voor het eerst vermeld in 1331 als "Capellanus de Biest" op een lijst van alle kerkelijke instellingen van het bisdom Doornik. In 1356 hechtte een plaatselijke priester, Jan de Tenebrouck gezegd van Bonaarde, een beneficie aan de kapelanij in ruil voor drie wekelijkse missen, een recht dat later toegekend wordt aan de abt van de Doornikse Sint-Maartensabdij. De kapelanij was ondergebracht in de parochiekerk van Wevelgem. Vermoedelijk wordt de kapel in het begin van de 17de eeuw vernield, in een rekening van 1618-1619 spreekt men van "staende op 't capelle hof doer se hier voortyts de capelle heeft ghestaen". In de 17de eeuw is de kapel slechts een boomkapelletje. In 1688 wordt een tweede kapel opgericht, die verwoest wordt in de Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse Successieoorlog (1701-1713). Circa 1778 wordt een derde kapel gebouwd. De huidige kapel wordt opgetrokken op initiatief van A. De Brabandere-Josson in 1893 (zie gevelsteen) en is vermoedelijk de vierde kapel op deze plaats. De huidige kapel wordt in 1983 zwaar beschadigd door een storm, ze wordt in 1987 gerestaureerd.

De kapel wordt vermeld in de Beschrijving van de Nederlanden door L. Guicciardini (1567), ook de Beschrijving van Vlaanderen van P. Forlani (1567) vermeld het bedehuis. Oudst bekende afbeelding op de kaarten van Vlaanderen van 1567, op de kaart van Vlaanderen van C. de Jode (1593) aangeduid als "Bist Capelle". Het derde bedehuis wordt aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778).

Neogotisch bedehuis op rechthoekige plattegrond en koor met driezijdige sluiting. Kapel van rode baksteen met decoratief gebruik van arduin voor onder meer plint, bordes, aanzetstenen en afzaten, leien bedaking. Slank klokkentorentje met open stoel, bekroond door decoratief ijzeren kruis. Puntgevel met gevelsteen met datum 1896 in top, spitsbogige deuropening met houten deur waarboven drielichtvenster. Zijgevels en koor geritmeerd door spitsbogige muuropeningen. Hoeken van de kapel gemarkeerd door versneden steunberen.
Interieur. Bepleisterde en witbeschilderde wanden, schip overwelfd door tongewelf, rustend op kroonlijst, straalgewelf in koor. Schip en koor van elkaar gescheiden door ijzeren hek. Bewaarde cementtegelvloer met geometrisch motief. Altaar met beschilderd houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand van 1911, vervaardigd door G. Lelan (Kortrijk).

  • Architectuur in eigen buurt. Gevels en gebouwen in Wevelgem, een kennismaking, Kortrijk, 2002, p. 128-130.
  • HAEYAERT P., De kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Biest (Koortskapel) - Historiek, in Wibilinga, jg. 6, nr. 3, 1993, p. 24-25.
  • STRAGIER H., Volksdevotie in Wevelgem, in Wibilinga, jg. 9, nr. 2, 1996, p. 23-25.
  • VAN ACKERE E., DESPRIET P., Kerkelijke geschiedenis van Wevelgem, Kortrijk, 1988, p. 19-28.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onze-Lieve-Vrouw ter Biestkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/70893 (Geraadpleegd op )