erfgoedobject

Verenigingsgebouw Cercle-Leopold-Kring

bouwkundig element
ID
71001
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71001

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "CERCLE-LEOPOLD-KRING". Beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. Voormalig ontmoetingscentrum met kapel van de vliegbasis, opgetrokken in 1928 naar ontwerp van Carlos Beyaert (Izegem) in opdracht van de "V.Z.W. Cercle Militaire de Wevelghem" en onder impuls van Eerwaarde Heer P. De Beir, eerste legeraalmoezenier bij de Militaire Elementaire Vliegschool van Wevelgem. Het gebouw wordt ingewijd door Mgr. Waffelaert, bisschop van Brugge, op 2 oktober 1928. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het in beslag genomen door de Duitse Luftwaffe. In 1943 vermeld de kadastrale legger "algemene beschadiging oorlog 1940". In 1945 wordt het feestlokaal hersteld en krijgt het achteraan een smalle uitbouw die thans verdwenen is. Na de oorlog wordt het gebruikt als kantine door de Engelse militairen. Vanaf 1946 is het gebouw terug in handen van Het Comité van "den Militairen Kring Leopold". In 1962, opheffing van het vliegveld als militaire luchtbasis door het departement landsverdediging. Hierdoor daalt het aantal activiteiten in de Cercle, enkel de misvieringen op zondag, opgedragen door de legeraalmoezeniers blijven doorgaan. Het voortbestaan wordt sinds 1978 in vraag gesteld door de afwezigheid van militairen in de kazerne. De Cercle-Leopold wordt definitief gesloten en verkocht in 1982, thans is het gebouw in gebruik als magazijn.

Voorheen vrijstaand gebouw van twee bouwlagen in art-decostijl, thans met garage aan de linkerzijde. Gebouw van lichtgrijze baksteen, getypeerd door verzorgd metselwerk verfraaid door decoratieve en variërende metselverbanden. Inkomhal onder plat dak, kapel onder zadeldak, aan de straatzijde bekroond door klokkentorentje met kruis. Voorgevel van drie traveeën en twee bouwlagen verfraaid door variërende metselverbanden en fries met vierkante openingen. Opschrift "CERCLE-LEOPOLD-KRING" (rode letters) tussen eerste en tweede bouwlaag. Rechthoekige muuropeningen met bewaard schrijnwerk, afgekante deuropening met decoratief metselwerk, bewaarde houten vleugeldeur. Zijgevel van zes traveeën, gevormd door lisenen en twee en halve bouwlaag. Pannen zadeldak met decoratief uitgewerkte kroonlijst. Op de begane grond, rechthoekige muuropeningen waarvan er vooraan in de westgevel één werd toegemaakt. Rondbogige muuropeningen op de tweede bouwlaag met afzaat en borstwering, behouden ijzeren vensters. Derde bouwlaag met gaanderij afgezet door buisleuningen. Strakke spitsbogige (keperboogvormige) muuropeningen, eveneens met ijzeren vensters. Achtergevel, deels bedekt met kunstleien, doorbroken door acht ronde muuropeningen met invulling van gebrandschilderd glas in lood.

Interieur. De benedenverdieping deed aanvankelijk dienst als vergader- en feestzaal, er was een dienstlokaal voor de aalmoezeniers en vooraan een conciërgewoning. Op de bovenverdieping was de kapel, hier invloeden van de neo-byzantijnse stijl. Voormalige koor met op de achterwand, schilderij met voorstelling van het H.-Hart geflankeerd door twee engelen en opschrift "REX REGUM DOMINUS DOMINANTIUM". Rond het schilderij, acht ronde glas-in-loodraampjes met sacrale voorstellingen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Wevelgem, 1945/53 en 1996/541.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, Wevelgem, artikelnr. 3626.
  • Architectuur in eigen buurt. Gevels en gebouwen in Wevelgem, een kennismaking, Kortrijk, 2002, p. 116-117.
  • VANACKERE E., Cercle Leopold Kring, in Wibilinga, jg. 14, nr. 1 en 2, 2001, p. 33-49 en jg. 15, nr. 1 en 2, 2001, p. 20-43.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verenigingsgebouw Cercle-Leopold-Kring [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71001 (Geraadpleegd op 12-06-2021)