erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Martinus met begraafplaats

bouwkundig element
ID
71123
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71123

Juridische gevolgen

Beschrijving

De oorspronkelijke kerk van Dilsen stond in het oude dorpscentrum aan de Maas. Aangezien deze kerk door de bevolkingsaangroei in het begin van deze eeuw te klein was geworden, werd besloten een nieuwe kerk te bouwen, nu in het centrum van de nieuwe dorpskern, die zich in het gehucht Houtissen had ontwikkeld en ondertussen belangrijker was geworden dan het oorspronkelijke dorp. De nieuwe kerk in neogotische stijl werd gebouwd in 1908-12 naar ontwerp van H. Martens (Stevoort) en V. Lenertz (Leuven), licht gewijzigd door provinciaal architect L. Jaminé.

De plattegrond beschrijft een driebeukige kruisbasiliek met schip van vijf traveeën, transept van één travee, koor van twee rechte traveeën met vijfzijdige sluiting, een vierkante toren aan de zuidzijde van de voorgevel, met ronde traptoren tussen voorgevel en toren, een zijkoor aan weerszijde tegen de eerste rechte koortravee, en een sacristie aan de zuidzijde van het koor, met ronde traptoren tussen sacristie en zijkoor. Ommuurd kerkhof ten noorden van de kerk.

Bakstenen gebouw onder zadeldak (leien). Bakstenen plint met hardstenen afzaat. De middenbeuk is voorzien van spitsboogfriezen op hardstenen consooltjes onder de dakrand, de zijbeuken van bakstenen dropmotieven. Steunberen met hardstenen afdekking. Spitsboogvensters in een geprofileerde omlijsting met hardstenen afzaat. De westelijke gevel van de middenbeuk is de voorgevel: getoogd portaal in geprofileerde omlijsting met hardstenen neuten, negblokken, halfzuiltjes, imposten en tussendorpel; spitsboogvormig timpaan met hardstenen druiplijst; flankerende spitsboogvenstertjes; erboven een groot roosvenster met natuurstenen maaswerk en hardstenen druiplijst; in de geveltop een spitsboogvormig drielicht. Toren van vier geledingen met op de hoeken haaks op elkaar geplaatste steunberen. In de zuidelijke zijde een getoogd portaal confer supra. Spitsboogvensters in de tweede geleding. In de derde geleding spitsbooglisenen waarbinnen smalle, rechthoekige venstertjes. In de bovenste geleding op elke zijde twee spitsboogvormige galmgaten. Naaldspits (leien) op elke hoek voorzien van een spits.

Bepleisterd interieur. Tussen midden- en zijbeuken, spitsboogarcaden op hardstenen zuilen met neogotisch bladkapiteel. Overdekking door middel van kruisribgewelven tussen spitsbooggordelbogen gedragen door colonnetten met gesculpteerde kapitelen in de middenbeuk, in de zijbeuken door gesculpteerde consoles tegen licht uitspringende pilasters. Straalgewelf boven het koor. Spitsboogvormige scheibogen tussen schip, transept en koor.

Mobilair: schilderij met voorstelling van de Aanbidding der Herders, afkomstig uit de oude kerk, doek, Vlaamse School; waarschijnlijk een gift van baron de Rosen in 1714; grisaille op doek met voorstelling van Sint-Martinus Bisschop (18de eeuw). Beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind, gotisch, gepolychromeerd lindehout (circa 1380), Maasland, Luik of Maastricht; beeldengroep Sint-Martinus en bedelaar, gepolychromeerd hout (16de eeuw); beeld van Sint-Paulus, Roermond, eik (17de eeuw); beeld van Sint-Petrus, Roermond, eik (17de eeuw); Calvariekruis, hout (?); Calvariekruis in het zuidportaal, gepolychromeerd hout (tweede helft 19de eeuw); beeld van vrouwelijke heilige, hout (18de eeuw).

Neogotische hoofdaltaar (1930) en zijaltaren. Neogotische communiebank, eik. Twee biechtstoelen, eik (circa 1700). Torenuurwerk afkomstig van de oude kerk, een gift van het Sint-Servaaskapittel, vervaardigd in Les Ateliers de la Meuse te Luik (1627).

 • Archief A.M.L.-Brussel, plannenfonds K.C.M.L., provincie Limburg, Dilsen, Parochiekerk Sint-Martinus.
 • Laat-gotische beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland, Sint-Truiden, 1990, Inventaris nummer 118.
 • DAAMEN J., Dilsen in de historie, Dilsen, 1985.
 • DAAMEN J., Dilsen. Sint-Martinuskerk. Parel van Maaslandse Neogotiek, 1987.
 • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Maaseik, Brussel-Sint-Truiden, 1975, pagina's 14-15.

Bron: SCHLUSMANS F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Schlusmans, Frieda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De met een bakstenen muur omheinde begraafplaats werd samen met de kerk opgetrokken bij het begin van de 20ste eeuw. Ten noorden en noordwesten van het ommuurde kerkhof ligt een 21ste-eeuwse uitbreiding. De typische naoorlogse rijtjesstructuur is er goed te herkennen.

Het kerkhof heeft een voor de periode typische formele aanleg en weinig beplanting. Het centrale verhard pad is vandaag bedekt met kiezeltjes. Centraal op de begraafplaats staat een beeldbepalende boom terwijl het einde van het centrale pad geaccentueerd wordt door het lijkenhuisje dat ook dienst doet als calvarie. 

Er is een collectie aan graftekens, voornamelijk daterend uit de naoorlogse periode, die een breed gamma toont aan gangbare modernistische types en materialen representatief voor de naoorlogse periode.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Is deel van
  Europalaan

 • Is deel van
  Windmolen De Wachter met omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Martinus met begraafplaats [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71123 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.