Pastorie van de Sint-Martinusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Dilsen
Straat Oude-Kerkstraat
Locatie Oude-Kerkstraat 53, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Sint-Martinusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude dorpskern Dilsen

Deze bescherming is geldig sinds 14-12-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie was samen met de kerk en een gedeelte van het dorp in 1590 door een brand verwoest. Waarschijnlijk is het dit bouwvallige gebouw dat door pastoor Henricus Pijlmans (+ 1693) wordt beschreven, en waaraan hij allerlei herstellingen laat uitvoeren. Pastoor Josephus Cyrus krijgt in 1784 de toelating een nieuwe pastorie te bouwen. Deze ligt ten westen van de oude kerk, vlak bij de toren, en is opgenomen in de ommuring van het oude kerkhof.

Breedhuis van het dubbelhuistype (nok loodrecht op de straat). Drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op verhoogde begane grond; onderkelderd in het rechtse gedeelte, met twee rechthoekige keldergaten in kalkstenen omlijsting. Getoogde vensters met hardstenen onderdorpel (tweede helft 19de eeuw). Getoogde deur in een kalkstenen omlijsting met sluitsteen (classicistisch); kalkstenen trap. Zijgevels met aandaken en vlechtingen. Tegen de linkerzijgevel, bijgebouw van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Linkerzijgevel met aandak en vlechtingen. Gewijzigde vensters. Rechthoekige deur in houten kozijn. Smal aanbouwsel van één travee en één bouwlaag onder zadeldak tegen de rechterzijgevel, het voormalige bakhuis.

  • Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.
  • DAAMEN J., Dilsen in de historie, Dilsen, 1985.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude-Kerkstraat

Oude-Kerkstraat (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.