Kapelanie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Dilsen
Straat Vissersstraat
Locatie Vissersstraat 2, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapelanie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Kapelanie

Deze bescherming is geldig sinds 14-12-1992.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oude dorpskern Dilsen

Deze bescherming is geldig sinds 14-12-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige kapelanie, gebouwd door pastoor Bex in 1740 voor de eerste kapelaan Joes Loesen; in 1936 verkocht. Alleenstaand breedhuis, wat achteruit gelegen ten opzichte van de straat, tegen de muur van het oude kerkhof. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder hoog, gebogen zadeldak (mechanische pannen), uit circa 1775. Bakstenen gebouw met witgekalkte voorgevel, op gepikte plint. Dakrand op geprofileerde, houten daklijstbalkjes. Platte, smeedijzeren muurankers. Getoogde vensters in gecementeerde omlijsting. Getoogde deur in een kalkstenen omlijsting met neuten en sluitsteen. In de achtergevel een rechthoekige deur in houten kozijn. Zijgevels met aandaken en vlechtingen.

Links, aansluitend dienstgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, van één bouwlaag onder zadeldak (golfplaten); zijgevel met aandak en vlechtingen.

Aan de ingang, een houten kruis met houten crucifix. De eeuwenoude linde werd vervangen door een jong exemplaar.

  • Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.
  • DAAMEN J., Dilsen in de historie, Dilsen, 1985.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vissersstraat

Vissersstraat (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.