Tweeledige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Dilsen
Straat Watermolenstraat
Locatie Watermolenstraat 20, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tweeledige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Links van het erf het woonhuis, rechts de langschuur, beide met nok loodrecht op de straat. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen). Het woonhuis is een dubbelhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), op een gevelsteen in de zijgevel aan straatzijde gedateerd: J B/ C E M/ 1879. Bakstenen dropmotief onder de dakrand. Getoogde muuropeningen met geprofileerde, bakstenen druiplijst. Zijgevels met aandaken, aan straatzijde ook met schouderstukken.

De schuur is door middel van een gevelsteen in de zijgevel aan straatzijde gedateerd: M DOUMEN/ M BRIDEL/ 1912. De korfboogpoort in de straatgevel werd omgevormd tot winkelpui; twee uilengaten in de geveltop.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Watermolenstraat

Watermolenstraat (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.