Brouwerij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Moorsele
Straat Ieperstraat
Locatie Ieperstraat 32, Wevelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wevelgem (adrescontroles: 05-02-2008 - 07-02-2008).
  • Inventarisatie Wevelgem (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Ieperstraat nr. 32. Voormalig brouwerijcomplex bestaande uit een 19de-eeuws woonhuis, brouwerij en mouterij, thans ontmoetingscentrum "de Brouwerij". Voor het eerst vermeld in 1812, in 1869 uitgebreid met mouterij. De brouwwerkzaamheden stopten in 1932, mouterij gesloten in 1968. Vanaf 1984 in handen van de gemeente.
Voormalige brouwerswoning. Dieper in gelegen dubbelhuis met gecementeerde lijstgevel, horizontaal belijnd door doorgetrokken onderdorpels en schijnvoegen op de begane grond. Licht vooruitspringend middenrisaliet bekroond door fronton. Decoratief uitgewerkte vensteromlijstingen, cf. borstwering en sluitsteen boven deuropening. Vernieuwd schrijnwerk, aangepaste achtergevel.
Brouwerswoning geflankeerd door twee dwarse vleugels van rode baksteen, aan de rechterzijde bewaarde mouteest. Geheel met aangepaste muuropeningen en vernieuwd schrijnwerk.

Architectuur in eigen buurt. Gevels en gebouwen in Wevelgem, een kennismaking, Kortrijk, 2002, p. 86-87 en 94-95.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ieperstraat

Ieperstraat (Wevelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.