Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Bergerkampstraat
Locatie Bergerkampstraat 7, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiehoeven
Dateringtweede helft 19de eeuw

Beschrijving

Voormalige hoeve, bestaande uit twee schuin op elkaar geplaatste vleugels, thans twee woonvleugels. Gelegen tegen de kerkhofmuur, vlak bij de kerk. De inplanting is oud: de hoeve staat reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Het huidig uitzicht schijnt te dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Bakstenen gebouw, het woonhuis gecementeerd, de schuine vleugel witgeschilderd, één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Verhoogde begane grond. Het linkergedeelte is een dubbelhuis van drie traveeën voorzien van rechthoekige muuropeningen in houten kozijnen, de vensters beluikt. Het rechtergedeelte, mogelijk het voormalige dienstgedeelte en recenter dan het woonhuis, is thans eveneens een dubbelhuis, voorzien van twee kleine, getoogde vensters en een deur onder houten latei.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bergerkampstraat

Bergerkampstraat (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.