Hoeve Het Lemke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Bergerkampstraat
Locatie Bergerkampstraat 18, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Het Lemke

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Het Lemke met poortgebouw en stalling

Deze bescherming is geldig sinds 12-02-2004.

Beschrijving

Gesloten hoeve, voorheen langgestrekt (Atlas van de Buurtwegen, 1845), het woonhuis gedateerd 1718. Waarschijnlijk gebouwd door C. Coenen. Boerenburgerhuis aan straatzijde, met rechts aansluitend het poortgebouw. Dit is het oudste gedeelte; de dienstgebouwen rondom het erf achter het woonhuis dateren van na het midden van de 19de eeuw.

Dubbelhuis van vijf traveeën en oorspronkelijk één, thans twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Boven de deur een gevelsteen met voorstelling van het Lam Gods en de datering 1718. De ordonnantie dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw: getoogde vensters, de benedenvensters in een gecementeerde omlijsting, de bovenvensters met gecementeerde onderdorpel; getoogde deur.

Aansluitend, lager poortgebouw onder zadeldak; de oorspronkelijke korfboogpoort is thans gedicht; recente poort. Rechthoekig houten kozijn, getralied en voorheen beluikt.

Witgeschilderde, bakstenen dienstgebouwen onder zadeldaken rond het erf. Achteraan: stal/schuur (?) met enkele behouden, oorspronkelijke muuropeningen: twee staldeuren in houten kozijn, een rechthoekig laadvenster, voorts kleine, getoogde vensters. Rechts van het erf, gebouw waarvan de voorgevel verdween. Links, recenter dienstgebouw.

  • Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bergerkampstraat

Bergerkampstraat (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.