Hoeve De Damiaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Damiaan
Locatie Damiaan 11, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Damiaan

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het gehucht Daniëlsweert of Ridderweert, oorspronkelijk een eiland in de Maas, en de Damiaan behoorden toe aan de Duitse Orde in Alden Biesen; de Damiaan wordt in 1774 verkocht aan de familie Lambrechts. Wanneer in 1740 de Maas haar nieuwe loop aanneemt, komt de Damiaan op de linkeroever te liggen. De Damiaan was een schippersherberg aan de Maas, waar later de laatste beroepsvisser woonde. De bewoners van de Damiaan onderhielden een veerdienst met Visserweert.

Alleenstaand gebouw met oude kern, waarschijnlijk uit de eerste helft van de 18de eeuw. Sterk gerestaureerd. Het hoofdgebouw bestaat uit twee door een bouwnaad en een nokhoogteverschil duidelijk onderscheiden delen. Bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) met rechts een wolfseind. Twee peilstenen in de voorgevel (1926 en 1880). De kalkstenen hoekbanden zijn authentiek. Het linker gedeelte is het woonhuis en telt vier traveeën; de rechter travee is de opkamer. Het aansluitende gedeelte was stal en langschuur; de rondboogpoort in de rechter zijgevel is niet oorspronkelijk. Vensters en deur van het woonhuis bevinden zich op de oorspronkelijke plaats, doch hun huidige vorm stemt niet overeen met de oorspronkelijke. Op de plaats van de bakstenen, rondboogvormige staldeur bevindt zich nu een deur in hardstenen omlijsting. Zijgevels met aandak en vlechtingen.

Het aansluitende, lagere dienstgebouw schijnt recent.

  • Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Aanvullende informatie

Uit het onderzoek naar de ankerplaats "Maasvallei tussen Maaseik en Maasmechelen" is gebleken dat de hoeve "Damiaan" nog niet voorkomt op de Ferrariskaart (circa 1770-1778). De hoeve komt wel voor vanaf de historische kaarten uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Auteur niet publiek (02-03-2011 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Elen

Elen (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.