Hoeve Zanderhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Keizerskamp
Locatie Keizerskamp 3, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Zanderhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk eigendom van de familie de Lintermans. Het goed werd in 1802 verkocht aan verschillende personen, de hoeve kwam in het bezit van Arnold Driessen-Dieters, pachter van het “Kloosterhof”. Belangrijke hoeve met losstaande bestanddelen, als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Uit deze periode bleven geen resten bewaard. Het oudste gedeelte is de dwarsschuur/stal aan de zuidzijde van het erf, een bakstenen gebouw onder zadeldak (mechanische pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw. De gevel aan erfzijde werd volledig gewijzigd. De gevel aan straatzijde is voorzien van een baksteenfries. Zijgevel met vlechtingen, het aandak werd verwijderd.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Elen

Elen (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.