Hoeve Kloosterhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Keizerskamp
Locatie Keizerskamp 2, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Kloosterhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Eigendom van het agnetenklooster van Maaseik. Na confisquatie in de Franse periode in handen van de familie van Afferden van Roermond, later de familie Ruys de Beerenbrouck. Belangrijke hoeve met losstaande bestanddelen, als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Het oudste gedeelte is de voormalige langschuur, ten zuiden van het erf, door middel van muurankers in de zijgevel gedateerd 1739. Sterk gerestaureerd, bakstenen gebouw onder zadeldak (mechanische pannen). De gevel aan erfzijde werd gewijzigd. Oostzijgevel met aandak, vlechtingen en topstuk; de korfboogpoort is gedicht. Het haaks aansluitende gedeelte dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw, en was het voormalige bakhuis. Bakstenen gebouw onder zadeldak (mechanische pannen). Zijgevels met aandak, vlechtingen en topstuk. De muuropeningen werden gewijzigd.

Het huidige woonhuis dateert uit begin 20ste eeuw. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Breukstenen plint. Lisenen; de middentravee is bekroond door middel van een trapgevel. Dropmotief onder de dakrand. Getoogde muuropeningen.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Elen

Elen (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.