erfgoedobject

Zusterschool

bouwkundig element
ID: 71368   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71368

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Zusterschool
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Lagere meisjes- en bewaarschool, gebouwd op de plaats van de oude hoeve Amsterberg. opgericht door de zusters van Sint-Jozef in 1896, ten tijde van de schoolstrijd.

Bestaande uit verschillende gebouwen. Het oudste gebouw was waarschijnlijk een bestaand gebouw, dat als school werd ingericht, en is gelegen op de hoek met de Bergerkampstraat, tweede kwart 19de eeuw. Bakstenen, gedeeltelijk gecementeerd gebouw van zeven traveeën en een bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), met rechterschild. Linkerzijgevel met aandak, vlechtingen en topstuk. Rechthoekige vensters (strek). Getoogde deuren aan de zijde van de speelplaats.

Aan de zijde van de Kloosterstraat bevindt zich een kleiner bakstenen gebouw van drie traveeën en een bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Getoogde vensters met gecementeerde lekdrempels. Zijgevel met aandak, vlechtingen en topstuk. Tegen de voorgevel een portaal onder zadeldakje, voorzien van een rondboogdeur met houten roedeverdeling.

Haaks hierop, maar losstaand, groot witgeschilderd bakstenen gebouw onder zadeldak (mechanische pannen) met rechterschild. Bouwnaden duiden erop dat het gebouw in verschillende perioden werd verbouwd. Getoogde muuropeningen.

Aan de zijde van de Bergerkampstraat, het recentste gedeelte, gebouwd in 1927 naar ontwerp van K. Gessler (Maaseik). Bakstenen gebouw met gecementeerde partijen, onder hoog schilddak (kunstleien) met dakkapel. Grote, rechthoekige vensters.

  • Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.
  • DRIESSEN R., Vant school halden. Geschiedenis van het onderwijs in Elen, Genk, 1986.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005

Aanvullende informatie

Op de site is nog een Lourdesgrot aanwezig, opgericht rond 1900. Aan het kloostergebouw (Kloosterstraat 16-16A) werd na de Eerste Wereldoorlog een kapel gebouwd.

Voor meer informatie:

  • DRIESSEN R. 2016: "De Amsterberg", De Gouden Sleutel, Geschied- en Heemkundige Kring Eelen, Speciale bijlage bij nummer 2.
Auteurs : Verwinnen, Katrien
Datum: 25-08-2016

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Zusterschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71368 (Geraadpleegd op 19-02-2020)