Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 7, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen langgestrekte hoeve met ordonnantie stal/dwarsschuur-woonhuis, uit derde kwart 19de eeuw. Er bevond zich reeds een gebouw op deze plaats, zie Atlas van de Buurtwegen (1845); hiervan bleven geen resten bewaard. Bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Het woonhuis is een dubbelhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag. Getoogde muuropeningen, de vensters met hardstenen lekdrempels. Dwarsschuur met rondboogpoort. In een latere periode, mogelijk eind 19de eeuw werd het dienstgedeelte uitgebreid.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Aanvullende informatie

In 2004 herbestemd tot sociale woningen door de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak, naar ontwerp van Jo Decsi, Jacobs en Vranken BVBA (Architectuurjaarboek 2004). De stallingen werden vervangen door nieuwbouw. Het woonhuis en de schuur behielden hun gevelindeling (mogelijk heropbouw?).

Vandeweghe, Evert & Verwinnen, Katrien (23-12-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Elen

Elen (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.