erfgoedobject

Dijkmeesterswoning Luikerhuis in de Heide

bouwkundig element
ID
71384
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71384

Juridische gevolgen

Beschrijving

Woning van de dijkmeester van de wateringen. In 1854 werd Wilhelm Brüll als dijkmeester van de wateringen aangeworven; hij was de grootvader van de schrijver G. Simenon langs moederszijde. Brüll verbleef er tot 1872, daarna nam de man van zijn schoonzuster deze functie over. G. Simenon verbleef er gedurende zijn jeugd en schreef er één van zijn eerste romans over: La maison du canal, 1932.

Het gebouw dateert van het ontstaan van de wateringen, midden 19de eeuw. Het oorspronkelijke gedeelte is het woonhuis, een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op gepikte plint. Baksteenfries onder de dakrand. Getoogde vensters met hardstenen lekdrempels, beluikt op de benedenverdieping. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting.

Het gebouw werd waarschijnlijk in een latere periode voorzien van twee bijgebouwen tegen elke zijgevel, nok loodrecht op straat, onder zadeldaken. De huidige dienstgebouwen zijn recent.

  • ZWIJZEN W., Enkele beschouwingen betreffende Georges Simenon en Neeroeteren, in Ooters Jaarboek, 1, 1985, p. 77-81.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dijkmeesterswoning Luikerhuis in de Heide [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/71384 (Geraadpleegd op 14-06-2021)