Dijkmeesterswoning Luikerhuis in de Heide

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Watering
Locatie Watering 1, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Dijkmeesterswoning Luikerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dijkmeesterswoning Luikerhuis in de Heide

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning van de dijkmeester van de wateringen. In 1854 werd Wilhelm Brüll als dijkmeester van de wateringen aangeworven; hij was de grootvader van de schrijver G. Simenon langs moederszijde. Brüll verbleef er tot 1872, daarna nam de man van zijn schoonzuster deze functie over. G. Simenon verbleef er gedurende zijn jeugd en schreef er één van zijn eerste romans over: La maison du canal, 1932.

Het gebouw dateert van het ontstaan van de wateringen, midden 19de eeuw. Het oorspronkelijke gedeelte is het woonhuis, een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op gepikte plint. Baksteenfries onder de dakrand. Getoogde vensters met hardstenen lekdrempels, beluikt op de benedenverdieping. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting.

Het gebouw werd waarschijnlijk in een latere periode voorzien van twee bijgebouwen tegen elke zijgevel, nok loodrecht op straat, onder zadeldaken. De huidige dienstgebouwen zijn recent.

  • ZWIJZEN W., Enkele beschouwingen betreffende Georges Simenon en Neeroeteren, in Ooters Jaarboek, 1, 1985, p. 77-81.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Watering

Watering (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.