Windmolen De Hoop

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Elen
Straat Zandstraat
Locatie Zandstraat 76-78, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Windmolen De Hoop

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen De Hoop met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978.

is beschermd als monument Windmolen De Hoop met omringende opslagplaats

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978.

Beschrijving

Bakstenen windmolen. Een thans verdwenen gevelsteen vermeldde: “Deze molen is in 1870 gebouwd door Theodoor Smeets en Sofia Beunen”. Bergmolen van het bovenkruiertype, gebouwd op een achthoekige, bakstenen onderbouw. Ronde molenromp van drie bouwlagen, voorzien van rondboogvensters. Dak en wieken zijn nog aanwezig maar sterk vervallen. De onderbouw is voorzien van rondboogvensters en –deur.

Achter aan het erf, de molenaarswoning uit de tweede helft van de 19de eeuw, een dubbelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Baksteenfries onder de dakrand. Getoogde muuropeningen. Links, aansluitende stal en dwarsschuur, lager van volume, onder zadeldaken (golfplaten). Getoogde muuropeningen in de stal, die nu gedeeltelijk als woning is ingericht. Recente schuurpoort.

Langgestrekt, bakstenen dienstgebouw aan straatzijde, onder zadeldak (Vlaamse pannen), waarschijnlijk restend van een hier gelegen pannenfabriek, waarvan de kleiwinning langs de oevers van de Zanderbeek nog duidelijke sporen in het landschap nalieten .

  • Wandelen in Dilsen-Stokkem,uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.
  • DOORSLAER B.V., Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg, Borgloon, 1996, p. 17.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Elen

Elen (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.