Villa in cottagestijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Moorsele
Straat Overheulestraat
Locatie Overheulestraat 13, Wevelgem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wevelgem (adrescontroles: 05-02-2008 - 07-02-2008).
  • Inventarisatie Wevelgem (geografische inventarisatie: 01-03-2003 - 31-08-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa in cottagestijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Villa in cottagestijl: prieeltje
gelegen te Overheulestraat 13 (Wevelgem)

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-2005.

Beschrijving

Villa in cottagestijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met vooruitspringende rechtertravee gemarkeerd door loggia. Latere aanbouw aan linker- en rechterzijde.

Gloriette, thans in privé-tuin achter woonhuis gelegen, doch oorspronkelijk te situeren in de tuin van het verdwenen herenhuis of "kasteel van dokter Buskaert", gelegen op het Sint-Maartensplein. Beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005.

Volgens de kadastrale legger wordt het herenhuis in 1887 opgetrokken op een perceel dat voorheen behoorde tot het neerhof van het kasteel van Moorsele en in eigendom was van de familie De Geest, een brouwersfamilie van Moorsele. De gloriette staat omschreven als "lusthuis", gelegen in "lusttuin". Het tuinpaviljoentje staat voor het eerst afgebeeld op een mutatieschets van 1885. De basis van blauwe baksteentjes en het interieur met kruisribgewelf doen echter vermoeden dat de eerste geleding ouder is dan 1885 (18de-eeuws) en misschien in verband kan worden gebracht met de kasteelsite. De tweede bouwlaag wordt waarschijnlijk samen met het herenhuis opgetrokken in 1887, zie baksteenmetselwerk en gootlijst. Herenhuis afgebroken in 1967, het perceel werd reeds in 1934 in twee opgedeeld. Aan de zijde van de Overheulestraat wordt in 1928 een nieuwe woning opgetrokken, die in 1981 wordt uitgebreid. Het tuinpaviljoentje wordt niet meer afgebeeld op mutatieschetsen na 1967. Op het perceel aan de zijde van het Sint-Maartensplein wordt het nieuwe gemeentehuis gebouwd dat officieel wordt ingehuldigd op 1 april 1971.

Paviljoentje met rond grondplan. Vermoedelijk 18de-eeuwse onderste bouwlaag van kleine blauwe baksteentjes waarop achthoekige verdieping van rode baksteen uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Verdieping bereikbaar via trap die oorspronkelijk ingemetseld was (zie sporen in metselwerk). Zinken piramide dak met franjes. Onderste bouwlaag met ronde en licht getoogde muuropeningen. Tudorboogvormige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk op de eerste bouwlaag.

Interieur. Onderste geleding met bakstenen kruisribgewelf.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Moorsele, 1885/1, 1928/15, 1934/5, 1967/6 en 1981/8.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale legger, Moorsele, artikelnr. 1848.
  • DECROUBELE M., Zo was Moorsele, s.l., 1985, p. 22 en 23.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Overheulestraat

Overheulestraat (Wevelgem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.