Kasteelhoeve van Ommerstein

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat de Schiervellaan
Locatie de Schiervellaan 3, 3A-D, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve van Ommerstein

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Kasteel Ommerstein, bijgebouwen, kasteelhoeve, park, domein en dreven

Deze bescherming is geldig sinds 25-06-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige kasteelhoeve van Ommerstein. U-vormige hoeve, sterk verbouwd. Rechts van het erf het woonhuis, ertegenover de stal, en achteraan het erf de schuur. Witgeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen en kunstleien). Mogelijk oudere kern, te oordelen naar de volumes van stal en schuur, doch niet vroeger dan de tweede helft van de 19de eeuw. Vrijwel alle muuropeningen zijn gewijzigd.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van de Schiervellaan

de Schiervellaan (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.