U-Vormige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Dilsen-Stokkem
Deelgemeente Rotem
Straat de Schiervellaan
Locatie de Schiervellaan 25, Dilsen-Stokkem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Dilsen-Stokkem (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Dilsen-Stokkem (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed U-Vormige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

U-vormige hoeve met oude kern, reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) als hoeve met losstaande bestanddelen, en in de Atlas van de Buurtwegen (1846) in ongeveer de huidige vorm. Van het huidige gebouwenbestand schijnt het woonhuis het oudst, en kan dateren uit de tweede helft van de 18de eeuw; de overige gebouwen dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw en later.

Het erf is bereikbaar via het poortgebouw aan de straatzijde. Rechts bevindt zich het woonhuis, achter aan het erf de dwarsschuur. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen). Het poortgebouw telt één bouwlaag, heeft rechts een stal, vervolgens de korfboogvormige inrijpoort in gecementeerde omlijsting en de getoogde voetgangersdoorgang in gelijkaardige omlijsting. Het woonhuis telt vier traveeën met aansluitende stal in een vleugel van één bouwlaag (nok loodrecht op straat). Smeedijzeren muurankers met krullen. Het woonhuis is voorzien van getoogde muuropeningen in recente houten kozijnen; alleen het kozijn van de deur is oorspronkelijk, met dito houtwerk. Rechthoekige staldeuren, eveneens in houten kozijnen. Laadvenster boven de rechterdeur. Het woonhuis werd recent verhoogd met een bouwlaag aan de achtergevel; de muuropeningen zijn hier gewijzigd. De zijgevel aan straatzijde is voorzien van rechthoekige benedenvensters met hardstenen latei en lekdrempel (midden 19de eeuw), en rechthoekige bovenvensters in gecementeerde omlijsting; twee smeedijzeren muurankers, mogelijk de cijfers 1 en 7; onderkelderde opkamer in de rechterhoek met de achtergevel. De dwarsschuur is voorzien van een korfboogpoort en een linkse zijgevel met aandak en vlechtingen; verlengd aan de rechterzijde.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van de Schiervellaan

de Schiervellaan (Dilsen-Stokkem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.